Trwa sezon składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w terminie do:

    15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
    15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
    20 maja – dla ziemniaka,
    31 sierpnia – dla gatunków roślin
    w dwuletnim cyklu rozmnażania,
    10 marca – dla porzeczek i agrestu,
    30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć[*] dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

    w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub  upoważniona przez niego osoba,
    w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót,
    w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji – dostawca

Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.

Wniosek powinien zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin
i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej oraz Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/plantacji matecznych materiału szkółkarskiego/plantacji sadzonek truskawek”.

 

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *