Trwa rekrutacja do projektu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”

Gry i zabawy ekonomiczne, wizyta w banku i u lokalnego przedsiębiorcy, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – na chętnych uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich czeka tydzień przygody z ekonomią. Rekrutacja do projektu trwa od 6 do 22 września 2021 roku.

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów. Są one adresowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną poza tradycyjnymi lekcjami w szkole. Projekt poprzez liczne gry i zabawy edukacyjne oraz pracę w grupach zapewnia nie tylko zdobycie wiedzy i przydatnych umiejętności, lecz również oferuje atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w ferie.

Projekt jest podzielny na dwa etapy. W pierwszym, realizowanym w okresie jednego tygodnia ferii zimowych uczniowie poprzez udział w grach i zabawach ekonomicznych przyswajają wiedzę ekonomiczną m.in. z zakresu postaw przedsiębiorczych, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza w gospodarce narodowej. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela wskazanego przez szkołę oraz studenta kierunku ekonomicznego lub pokrewnego w oparciu o scenariusze zajęć.

Uzupełnieniem zajęć jest wizyta u lokalnego przedsiębiorcy oraz w pobliskim w banku. W drugim etapie projektu, realizowanym w okresie 2 miesięcy po zakończeniu ferii, zadaniem uczniów jest – na bazie zdobytej wiedzy – przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorów 5 najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych. Projektowi towarzyszą również liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Projekt „Ferie z ekonomią” pozwala uczniom zdobyć praktyczne umiejętności, niezbędne nie tylko w dorosłym życiu, ale już na etapie szkoły podstawowej czy średniej. Znajomość narzędzi finansowych i bankowych jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie, który również przez trwającą pandemię, wymusza na nas coraz częstsze wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie nie tylko kształtują odpowiedzialną postawę, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi finansami czy poznają mechanizmy finansowe i bankowe. To dla nich okazja, aby nauczyć się jak radzić sobie w każdej sytuacji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Kto może wziąć udział w zajęciach?

Realizowana w roku szkolnym 2021/22, czwarta edycja projektu „Ferie z ekonomią” adresowana jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich oraz nauczycieli przedmiotu WOS. W projekcie, który potrwa do czerwca 2022 roku, weźmie udział około 800 uczniów z 65 szkół z całej Polski.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do projektu dokonuje szkoła poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie projektu: www.feriezekonomia.pl. Wypełniony formularz wraz
z wymaganymi załącznikami, należy wysłać na adres Fundacji. Rekrutacja prowadzona jest od 6 do 22 września 2021 roku.

EFRWP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *