Truskawkowa konferencja w Chmielnie

Tematy dotyczące uprawy truskawki przyciągają do ODR w Lubaniu z roku na rok coraz liczniejszą grupę plantatorów.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się w zagłębiu truskawkowym w Chmielnie na Kaszubach.

W konferencji brał udział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 ukierunkowane na ochronę środowiska i klimatu. Wiceminister poruszył również tematy bieżące, dotyczące m.in. realizacji PROW 2014–2020 oraz obowiązujących w całym kraju zasad bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej.

Uczestniczący w spotkaniu rolnicy poinformowali, że w województwie istnieje grupa producentów, która m.in. korzystając w ramach PROW 2014-2020 z premii na restrukturyzację małych gospodarstw założyła wzrost wielkości ekonomicznej poprzez rozwój produkcji żywca wieprzowego.

Plantatorów truskawek interesowały zasady zatrudniania obcokrajowców  do zbioru owoców.

Wiceminister Zarudzki poinformował, że 6 bm. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Zawarte w projekcie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw – poinformował wiceminister Zarudzki i dodał, że w resorcie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych, która zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika rolnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *