Topsin M 500 SC, fungicyd o szerokim spektrum działania

Fungicyd Topsin M 500 SC zawiera tiofanat metylowy, substancję czynną z grupy benzimidazoli, która od kilkudziesięciu lat powszechnie wykorzystywana jest do ochrony wielu gatunków roślin uprawnych na całym świecie. Przy użyciu tego środka można skutecznie walczyć z chorobami powodowanymi przez patogeny grzybowe w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych. Topsin M 500 SC wyróżnia wyjątkowo szerokie spektrum zwalczanych patogenów. Środek ten może być stosowany przez użytkowników profesjonalnych do ochrony wielohektarowych plantacji i sadów oraz w uprawach małoobszarowych.

Topsin M 500 SC zarejestrowany jest do stosowania w wielu gospodarczo ważnych gatunkach roślin rolniczych, jak pszenica, pszenżyto, jęczmień – zarówno odmiany jare, jak i ozime; żyto oraz rzepak ozimy i burak cukrowy.

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni jest chorobą o znaczeniu gospodarczym w uprawie zbóż ozimych, której sprawcami są gatunki grzybów z rodzaju Fusarium, m. in. Fusarium culmorum, Fusarium graminearum oraz Microdochium nivale (dawniej Fusarium nivale). U gatunków tych wyewoluowało szereg przystosowań do porażania zbóż, także niezależnie od właściwości czynnika glebowego (jej wilgotności, temperatury czy innych parametrów fizykochemicznych). Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni występuje dość powszechnie w uprawie zbóż. W zależności od fazy rozwojowej infekowanej rośliny choroba występuje pod postacią zgorzeli siewek, zgorzeli podstawy źdźbła czy fuzariozy kłosów. Na każdym etapie rozwoju roślin wymaga zwalczania.

Integrowana ochrona

Skuteczne efekty w ograniczaniu infekcji przynosi jednoczesne lub rozłożone w czasie stosowanie kilku metod zwalczania. W integrowanej ochronie roślin wykorzystuje się inne niż chemiczne metody ochrony przez patogenami, jak np. metody związane z agrotechniką upraw czy hodowlą i wykorzystaniem odmian odpornych na wybrane agrofagi. Jednak zastosowanie innych niż chemiczne metod zwalczania patogenów może być niewystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony plantacji. Warto wtedy skorzystać z ochrony chemicznej zgodnej z wytycznymi stawianymi integrowanej ochronie.

Skuteczny zabieg

W ochronie przed chorobami podstawy źdźbła i korzeni wyjątkowo skuteczne działanie wykazuje Topsin M 500 SC. Szczególnie wskazane jest stosowanie fungicydu na polach, na których choroba stanowi największe zagrożenie. Aplikacja Topsin M 500 SC w fazie od początku strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka w wystarczającym stopniu zabezpiecza korzenie i podstawę źdźbła przed infekcją patogenów z rodzaju Fusarium w tym okresie wzrostu zbóż. Zabieg gwarantuje odpowiednią ochronę tych części roślin, które stanowią fundament plonowania − tak właśnie można nazwać zdrowe korzenie i podstawę źdźbła. Chemiczny zabieg ochronny wykonuje się w momencie przekroczenia przez patogen progu ekonomicznej szkodliwości. Dlatego przed wykonaniem aplikacji należy koniecznie określić liczbę roślin z objawami choroby na korzeniach i pochwach liściowych lub źdźbłach. Gdy zmiany chorobowe pojawią się na ok. 20−30% roślin należy niezwłocznie rozpocząć zwalczanie, aby zapobiec ekonomicznym stratom plonu.

Topsin M 500 SC jest środkiem systemicznym, wykazującym skuteczne działanie w niższym zakresie temperatur niż np. fungicydy zawierające substancje czynne z grupy triazoli. Fungicyd można stosować już w temperaturze od 8 do 10oC.

Infekcje liści

Topsin M 500 SC wykazuje skuteczne działanie w ograniczaniu zakażenia patogenami infekującymi liście. W uprawie pszenicy środek zarejestrowany jest do zwalczania chorób podstawy źdźbła, ale też do walki ze sprawcami mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozy liści i plew, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, brunatnej plamistości liści (DTR), fuzariozy kłosów. Także w innych gatunkach zbóż zakres chorób zwalczanych przy zastosowaniu fungicydu Topsin M 500 SC jest równie szeroki.

W ochronie rzepaku

Rzepak ozimy to powszechnie uprawiany gatunek na naszych polach. Niestety on także narażony jest na infekcje patogenami powodującymi suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, czy szarą pleśń. Po ukazaniu się ww. chorób należy wykonać zabieg przy użyciu środka Topsin M 500 SC. W okresie jesiennym fungicyd stosuje się w dawce 1,2 l/ha, wiosną natomiast w dawce 1,4 l/ha.

W okresie spoczynku zimowego i na przedwiośniu rośliny narażone są na uszkodzenia przez śnieg, lód czy wiatr oraz niską temperaturę. Uszkodzone rośliny rzepaku znacznie częściej porażane są przez patogeny grzybowe, głównie sprawców suchej zgnilizny kapustnych i szarej pleśni, zaliczanych do chorób złego zimowania. Przy tego typu uszkodzeniach zastosowanie środka Topsin M 500 SC daje możliwość szybszej regeneracji roślin i pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego plantatora plonu nasion. Środek Topsin M 500 SC warto stosować także w przypadku uszkodzeń roślin spowodowanych żerowaniem na polach zwierzyny łownej, jak jelenie i sarny. Zwierzęta te, zgryzając rośliny, uszkadzają je. Z kolei miejsca uszkodzeń stają się wrotami zakażenia. Topsin M 500 SC skutecznie zabezpiecza uszkodzone w ten sposób tkanki roślinne przed infekcją.

Mgr inż. Jakub Danielewicz
Zakład Mikologii
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *