Timmermans o stanowisku KE w sprawie negocjacji WPR

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Timmermans wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w dniu 3 grudnia 2020 r. w celu wymiany informacji na temat trwającego procesu negocjacji WPR i Europejskiego Zielonego Ładu. W następstwie jego ostatnich deklaracji w sprawie WPR, przedstawiciele zarówno Copa, jak i Cogeca chcieli zrozumieć jego myślenie i podejście Komisji do negocjacji.

Po kilku tygodniach wypowiedzi w mediach na temat rozpoczęcia rozmów trójstronnych nadszedł czas na wyjaśnienia i dyskusję. W obliczu zjednoczonego sektora rolnego i spółdzielczego, szukającego odpowiedzi, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ponownie potwierdził swoją lutową obietnicę dotyczącą oceny wpływu każdego oddzielnego wniosku, który Komisja przedstawi w sprawie Zielonego Ładu. Wiceprezes wykonawczy zapewnił również uczestników, że wycofanie wniosku dotyczącego WPR nie jest rozważane, ponieważ widzi miejsce na negocjacje w ramach obecnych mandatów współprawodawców w negocjacjach trójstronnych. Wreszcie komisarz Timmermans zaproponował wizję rolnictwa, w której uważa inwestycje w nowe technologie i rolnictwo węglowe za kluczowe opcje, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej produkcji.

W obecnym okresie  niestabilności i nadciągającej perspektywie Brexitu bez umowy i ciągłych trudności wynikających z kryzysu COVID-19, sektor rolnictwa podkreślił potrzebę przejrzystości i stabilności, aby móc planować z wyprzedzeniem i kontynuować inwestowanie w ulepszone metody produkcji. Dlatego też konieczna jest kompleksowa ocena wpływu europejskiego Zielonego Ładu, aby wyjaśnić konsekwencje jego wprowadzenia dla naszej produkcji żywności, konkurencyjności i dochodów z rolnictwa.

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, powtarzając obawy rolników, podkreśliła: „Podczas naszej konstruktywnej wymiany zdań,przypomniałam panu Timmermansowi o roli rolników jako prawdziwych „klimatmakerów”. Mamy wiele inicjatyw, w których klimat i różnorodność biologiczna są w centrum naszych działań. Dotyczy to całej Europy. Zielony Ład powinien wspomóc nasze działania wśród wszystkich rolników, nie pozostawiając nikogo w tyle. Oczekujemy, że UE przeprowadzi kompleksową ocenę skutków i że instytucje będą kontynuować negocjacje w sprawie reformy WPR po 2020 roku. Wszyscy potrzebujemy jasnych ram i wizji dla rolnictwa UE. Międzynarodowa konkurencja szaleje i nikt nie będzie na nas czekał”.

Ze swojej strony przewodniczący Cogeca, Ramon Armengol, dodał ponadto: „Jesteśmy gotowi przyjąć wyzwanie, jakim są wysokie ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy jednak, że UE będzie wspierać nasze działania, pomagając rolnikom i ich spółdzielniom konkretnymi narzędziami w zakresie innowacji, technologii i infrastruktury, aby zapewnić niezbędne inwestycje. Cieszę się, że Komisja uznaje rolę spółdzielni rolniczych w inwestowaniu w nowe, innowacyjne i bardziej zrównoważone systemy rolno-spożywcze”.

Paweł Tuszyński – Biuro KRIR w Brukseli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *