Technologia SHREDLAGE – nowy sposób zbioru kiszonki po okresie suszy

Silniejszy efekt strukturalny kiszonki, większa ilość strawnych włókien surowych oraz jeszcze więcej skrobi dostępnej dla zwierząt – to tylko kilka zalet technologii SHREDLAGE od firmy CLAAS, która pozwala przycinać sieczkę na wyjątkowo długich fragmentach nawet do 30 mm.

Wymagania pod względem długości cięcia i kondycjonowania kiszonki kukurydzianej są obecnie bardzo różnorodne. Wyróżnić możemy trzy sposoby zbioru. Pierwszym z nich jest krótko przycięta kiszonka, która charakteryzuje się długością cięcia od 3,5 do 12 mm. Drugi sposób to długie cięcie, od 12 do 22 mm i jest to najczęściej spotkany zakres długości. Trzeci to technologia SHREDLAGE, która jest względnie nową koncepcją cięcia wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych.

– Sieczka jest w niej przycinana na wyjątkowo długie fragmenty do 30 mm. Jak wiadomo, stopień naruszenia ziarna jest decydującym parametrem, gdy chodzi o uzyskanie wysokiej wydajności energetycznej z kiszonki kukurydzianej. Niewystarczające naruszenie ziaren kukurydzy oznacza stratę finansową, gdyż energię trzeba wtedy pozyskiwać z innej paszy, jak np. kukurydzy ziarnistej – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

Lepsza strawność, więcej struktury

W technologii SHREDLAGE sieczkarnia zapewnia bardzo dobre naruszenie ziarna oraz wydłużoną obróbkę materiału łodyg. Później, podczas trawienia w krowim żołądku, większe powierzchnie posiekanego materiału zapewniają bakteriom większą „powierzchnię aktywną” umożliwiającą naruszanie komórek roślinnych. W ten sposób rolnik uzyskuje poprawę strawności i skuteczność strukturalną kiszonki kukurydzianej. Zwiększa to wydajność mleczną oraz poprawia stan zdrowia zwierząt.

Amerykańskie doświadczenia dowodzą, że powyższą metodę można stosować w zakresie suchej masy wynoszącym od 30 proc. do 34 proc. przy długości sieczki wynoszącej od 26 mm do 30 mm. Przy zawartości suchej masy od 36 proc. do 40 proc. następuje zmniejszenie długości cięcia do 21 mm – ma to na celu uniknięcie wybierania kiszonki w korycie przez krowy. – Wielu producentom mleka udało się zwiększyć zawartość kiszonki kukurydzianej w racjach paszy przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości słomy i paszy treściwej. W tym samym czasie jeszcze bardziej zwiększono uzysk energii i suchej masy z hektara. Pasuje to idealnie do aktualnej sytuacji, gdzie z uwagi na coraz częściej występujące susze w uprawach, bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest efektywne wykorzystanie powierzchni – mówi ekspert CLAAS Polska.

Trzy różne efekty kondycjonowania

Cechą szczególną walców zastosowanych w tej technologii jest konstrukcja płaszczy o specjalnym profilu zębów piły, z dodatkowo wyfrezowanym rowkiem spiralnym na krawędzi. Jednocześnie jeden walec wyposażono w 110, a drugi w 145 rzędów zębów. Taka konstrukcja umożliwia osiąganie różnych efektów kondycjonowania.

Najpierw sieczka jest rozgniatana z mniejszą lub większą intensywnością – zależnie od wielkości szczeliny, którą można regulować podobnie, jak ma to miejsce w przypadku systemów konwencjonalnych. Dodatkowo występuje szczególnie intensywny efekt rozcierania, który jest możliwy dzięki różnej liczbie zębów oraz różnicy liczby obrotów wynoszącej 50 procent.

W ramach trzeciego efektu, łodygi są przeciągane przez rowek spiralny na krawędzi poprzedniego walca oraz przeciwbieżny rowek spiralny walca tylnego. W ten sposób łodygi kukurydzy zostają do pewnego stopnia „obrane”, przy czym nawet względnie twarda kora lub skórka pokrywająca łodygi kukurydzy zostaje oddzielona od miękkiego rdzenia.

Podsumowując, technologia SHREDLAGE daje efekt siekanej na długie fragmenty i silnie kondycjonowanej kiszonki kukurydzianej generującej liczne zalety, które są opłacalne dla hodowców bydła mlecznego i mięsnego. Uzyskujemy silniejszy efekt strukturalny kiszonki przekładający się na poprawę stanu zdrowia i aktywności krowiego żołądka oraz redukcję kosztów paszy podstawowej: uboga w energię pasza strukturalna (słoma) jest zastępowana wysokiej jakości kiszonką kukurydzianą o bogatej strukturze. Inna zaleta to większa ilość strawnych włókien surowych oraz większe naruszenie ziarna i skrobi dostępnej dla krowiego żołądka, a co za tym idzie szybszą fermentację.

– Podczas pokazów, które organizowaliśmy we wrześniu w jednym z gospodarstw sieczkarnią CLAAS Jaguar, zebraliśmy kiszonkę z powierzchni 45,80 ha, a całkowita ilość zebranego materiału wyniosła 2589 ton przy średniej zwartość suchej masy 33,4 procent. Tego typu technologia może przyczynić się do znacznej poprawy efektywności zbieranego materiału w produkcji TMR-u – podsumowuje Andrzej Kulczyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *