Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pod nazwą Przepisy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej. Szkolenie będzie dostępne od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa i otrzymaniu loginu.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat możliwości i procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej. Poznanie przepisów z tego zakresu  pozwoli na poznanie sposobów  uzupełniania zasobów kadrowych w Polsce pracownikami  z innych krajów.

Rekrutacja na szkolenie będzie miała charakter ciągły do 23 listopada 2018 roku.

Materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR Brwinów www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 3 do 14 grudnia  2018 roku. Od tego momentu, w ramach forum, będzie również możliwość kontaktu ze specjalistą CDR w Brwinowie.

Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu potwierdzonej przez pracodawcę karty zgłoszenia uczestnictwa, informacji o uczestniku i dokonaniu wpłaty.

Uczestnik sam planuje czas na samokształcenie, ale wymagane jest, aby w terminie do 14 grudnia  2018 r. zapoznał się z całym materiałem i zaliczył test końcowy.

Wszyscy uczestnicy pokrywają koszty obsługi administracyjnej szkolenia e-learningowego, w wysokości 50 złotych/osobę.

Dane do przelewu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów,

Nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem: kurs e-learningowy Przepisy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej

Osoba do kontaktu w sprawach:

– merytorycznych: Beata Filipiak, tel. 22-125 62 13, fax. 22-729 72 91, b.filipiak@cdr.gov.pl

– rekrutacji i organizacji: Renata Koczkodaj tel. tel. 22-125 62 09, fax. 22-729 72 91, r.koczkodaj@cdr.gov.pl

CDR prosi o przysyłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w wersji z podpisem – skan lub fax, oraz w wersji edytowalnej na adres: r.koczkodaj@cdr.gov.pl, fax 22 729 72 91

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *