Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Polskie rolnictwo dziś i jutro – szanse i zagrożenia”. Prelegentami byli m.in. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR. W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy z Mazowsza.

Organizatorami wydarzenia była Mazowiecka Izba Rolnicza. Najpierw odbył się koncert studenckiego zespołu studenckiego „Promyk”. Po występie głos zabrał minister Krzysztof Jurgiel. Na wstępie podkreślił, że współpraca między MRiRW a Mazowiecką Izbą Rolniczą układa się dobrze i ma nadzieję, że w przyszłości zostanie to utrzymane. Następnie podsumował działania podjęte przez Ministerstwo Rolnictwa w ostatnich dwóch latach. – Przygotowywane jest sprawozdanie z dwóch lat działania rządu w zakresie rolnictwa. Aktualnie jesteśmy na ukończeniu finalnego projektu Paktu dla obszarów wiejskich. W Pakcie będą zawarte informacje, kto odpowiada za realizację danego zadania.  Ma to na celu rozliczenie i sprawdzenie efektów pracy – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Ponadto omówił cele na przyszły rok. Jednym z najważniejszych zadań będzie wprowadzenie e-wniosków dla rolników, które jest wymagane przez Unię Europejską. Celem jest również opłacalność produkcji, uszczegółowienie programu rozwoju rynków rolnych oraz wprowadzenie polityki rozwoju, a więc włączanie i aktywizacja małych miast. Minister podkreślił, że należy budować silny i niezależny sektor rolny, zważywszy na nieprzewidywalność sytuacji, które mogą dotknąć Wspólną Politykę Rolną. Polska musi mieć dobrze zorganizowaną gospodarkę.

Po wystąpieniu rolnicy mieli okazję do zadawania pytań ministrowi. Tematy, które poruszono to m.in. PROW, dopłaty do materiału siewnego czy też problemy dotyczące rynku mleka.  

Podczas konferencji swoje wystąpienie miał także Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR. Przedstawił on zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz opowiedział o planach na przyszłość. – KOWR poza zadaniami, które wykonuje teraz, będzie zajmował się projektami pomocowymi. Będą one dotyczyć m.in. edukacji, promocji, czyli wszystkiego, co wiąże się z rozwojem polskiego sektora rolniczego – powiedział Dyrektor Generalny KOWR. Po omówieniu wszystkich zadań KOWR podkreślił, że uczyni wszystko, aby KOWR był instytucją przyjazną rolnikom. – Jestem otwarty na współpracę oraz propozycje udoskonalenia działalności instytucji, którą kieruję – dodał Witold Strobel.

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *