Szansa na zmianę współczynników rozliczeń energii

KRIR próbował dowiedzieć się w MRiRW w sprawie możliwości zmiany przepisów w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez stworzenie możliwości sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez te instalacje w gospodarstwach rolnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że prowadzi prace koncepcyjne na ten temat.

„W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej i związanych z tym wyzwań, jak również wobec konieczności implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego, aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego, a także wprowadzenie zmian w obowiązujących regulacjach z uwagi na wątpliwości interpretacyjne.
W związku z powyższym, należy wskazać, że jednym z głównych komponentów prowadzonych prac jest umożliwienie korzystania z energetyki prosumenckiej grupom odbiorców energii nie mającym dotychczas takiej możliwości. Jednocześnie analizowana jest możliwość zmiany współczynników rozliczeń energii. Zmiany w zakresie praw i obowiązków prosumentów będą podążać w kierunku wprowadzenia możliwości sprzedaży przez nich energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II).
Wypracowane rozwiązania zostaną poddane szerokim konsultacjom publicznym po przygotowaniu ostatecznej wersji projektu ustawy.”

KRIR, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *