Szansa na dopłaty do wapnowania gleb

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podejmując starania o uzyskanie dopłat do wapnowania gleb występował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Środowiska o ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb.

W odpowiedzi na pismo samorządu rolniczego Minister Środowiska poinformował, że w zaktualizowanym programie wodno-środowiskowym kraju znajduje się działanie pn. Wapnowanie gleb w celu ograniczenia odpływu biogenów z terenów rolniczych, a także w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zawarte są możliwości dofinansowania wapnowania gleb ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W powyższej odpowiedzi zawarta została sugestia, aby wypracować pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, przy udziale organizacji rolniczych oraz instytucji ochrony środowiska, jednolitych kryteriów, za pomocą których możliwe będzie dokonanie jednoznacznej oceny, czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym, czy też służącym ochronie środowiska.

Zarząd KRIR popierając tę inicjatywę w dniu 19 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustalenie z Ministrem Środowiska ww. oceny i zadeklarował pełną gotowość do współpracy, licząc na wypracowanie korzystnych dla rolników rozwiązań.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *