„Systemy Agrotroniczne” – pierwsza publikacja z mechatroniki w rolnictwie dla uczniów szkół średnich

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest jedyną organizacją branżowa skupiającą producentów, importerów i sprzedawców maszyn rolniczych w Polsce. Będąc blisko firm z branży i na co dzień z nimi współpracując, definiuje problemy jakie dotykają branżę i stara się wspomóc członków Izby w ich rozwiązaniu. Jednym w problemów jest brak wykwalifikowanej młodej kadry, która rozpoczyna pracę w serwisach maszyn i zakładach produkcyjnych. Problem jest złożony. Jednym z elementów składowych był brak publikacji opisującej najnowocześniejsze rozwiązania mechatroniczne stosowane w rolnictwie. Izba podjęła się trudu wydania książki traktującej o tej tematyce.

12 kwietnia br. w Toruniu, z udziałem autorów książki dr hab. inż. Adama Ekielskiego oraz mgr inż. Karola Wesołowskiego, a także niemal setki nauczycieli ze szkół rolniczych z całego kraju, odbyła się prezentacja książki.
Książka „Systemy Agrotroniczne” ma zapełnić istniejącą na rynku lukę związaną z brakiem publikacji omawiających najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w rolnictwie. Treści zawarte w książce spełnią w większości treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, dla kwalifikacji: eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Materiał zawarty w publikacji podzielony będzie na  cztery główne części, umożliwiające czytelnikowi stopniowe wdrażanie się w specyfikę aplikacji mechatroniki w rolnictwie.
1. Rolnictwo 4.0, pojęcia podstawowe
2. Podstawy Agromechatroniki
2.1. Mechatronika w rolnictwie
2.2. Zasada przesyłania sygnałów (CAN, ISOBUS)
2.3. Czujniki i układy pomiarowe
2.4. Napędy Hydrauliczne
2.5. Napędy Pneumatyczne
2.6. Napędy elektryczne
2.7. Nawigacja satelitarna i telematyka
2.8. Dokumentacja techniczna.
3. Rozwiązania konstrukcyjne
    3.1.Pojazdy rolnicze
    3.2.Maszyny rolnicze
        3.2.1.Kombajny
        3.2.2. Opryskiwacze
        3.2.3. Siewniki
        3.2.4.Maszyny uprawowe
    3.3.Skanery i czujniki upraw
3.4. Zdalne monitorowanie upraw, drony
4. Systemy zarządzania gospodarstwem
Dodatek A: Oznaczenia wykorzystywane w dokumentacji technicznej.

Treści przekazywane w każdym rozdziale podzielone będą na trzy części: zasada pracy urządzenia, opisy urządzeń występujących na rynku, zadania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów. Publikacja zawierać będzie ponad 80 rysunków i schematów mających za zadanie ułatwić czytelnikom zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami.
W rozdziale 1 przedstawione zostaną, ogólne pojęcia związane z rolnictwem 4.0, oraz jednym z jego elementów, jakim jest rolnictwo precyzyjne. Wprowadzono w nim usystematyzowanie rozwoju elementów składowych rolnictwa i przedstawiono miejsce mechatroniki w łańcuchu technologii wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie.  
Rozdział 2 poświęcony będzie zapoznaniu czytelnika z technologiami stosowanymi do pomiarów i przekazywania energii we współczesnych maszynach rolniczych. Początkowa część rozdziału przedstawi miejsca mechatroniki w systemach upraw. Ze względu na istotne znaczenie przesyłania danych pomiędzy elementami składowymi agregatów rolniczych, znacznie rozbudowano rozdział przedstawiający standardy przesyłania i monitoringu sygnałów w sieci CAN i ISOBUS.
W systemie przesyłania informacji, poprawne wartości przesyłanych wielkości pomiarowych są kluczowe dla prowadzenia poprawnego procesu technologicznego. Dlatego, znaczną uwagę autorzy przyłożyli do pokazania i omówienia budowy i miejsca stosowania czujników i przetworników, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązaniach agrotronicznych.  Dalsze części rozdziału przedstawiać będą rozwiązania wykorzystywane w napędach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.
Rozdział 3 przedstawiać będzie rozwiązania mechatroniczne wykorzystywane w wybranych grupach maszyn i pojazdów rolniczych.  Omawianie każdego z rozwiązań związane jest z przedstawieniem budowy, zasady działania i wielkości wymagających regulacji lub szczególnej uwagi w procesie obsługi.
Rozdział 4 zaprezentuje rozwiązania zarządzania gospodarstwem i parkiem maszynowym w rolnictwie na przykładzie prowadzenia działań z poziomu portalu internetowego.
W ostatniej części zaprezentowane zostaną oznaczenia występujące na schematach technicznych. Już wkrótce publikacja będzie dostępna za darmo na stronie www.pigmiur.pl. Aby ja pobrać konieczna będzie jedynie rejestracja na stronie.
——————————————–
Wydawcą książki jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. To jedyna organizacja zrzeszająca firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce. Jej głównym zadaniem jest dbanie o interesy branży w tym o jej promocję, co realizuje m.in. przez organizację wystaw rolniczych. Izba jest organizatorem wystaw AGRO SHOW: Mazurskiego AGRO SHOW, które odbyło się w lutym w Ostródzie, organizuje również Zielone AGRO SHOW, które odbędzie się 25-26 maja w Ułężu (woj. lubelskie) i najbardziej znane AGRO SHOW w Bednarach, które w tym roku odbędzie się w dniach 19-22 września. Izba prowadzi także inne działania na rzecz rozwoju branży, takie jak m.in.: konkursy branżowe, szkolenia, spotkania branżowe, debaty tematyczne, współpracuje ze szkołami rolniczymi, monitoruje i sporządza raporty dotyczące rynku maszyn i urządzeń rolniczych. O interesy zrzeszonych podmiotów dba również uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad powstającymi aktami prawnymi, które dotyczą branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *