System Certyfikacji ,,Wolne od GMO”. Jak go otrzymać ?

Polska Izba Mleka opracowała Standard Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności dotyczący kontroli nad produkcja i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Certyfikacja przeprowadzona przez niezależną jednostkę stworzoną przez PIM pozwala stwierdzić na podstawie szczegółowego audytu, czy dana firma wdrożyła i stosuje zasady określone w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku czego jej produkcja może być oceniona jako ,,Wolna od GMO”. Polska Izba Mleka jako właściciel standardu m.in.: szkoli audytorów, przeprowadza audyty, intensywnie buduje prestiż standardu, reprezentuje posiadaczy certyfikatu w instytucjach mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych.


Standard został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których wdrożenie i prawidłową realizację można  potwierdzić w drodze certyfikacji.
Każde przedsiębiorstwo zainteresowane certyfikacją standardu zobowiązane jest do wdrożenia  wymagań określonych w poszczególnych katalogach zagrożeń zawierających zagadnienia, jakie należy opracować i wdrożyć w danym przedsiębiorstwie w celu poddania się certyfikacji. Katalogi wymagań są jednocześnie wytycznymi dla osób audytujących i na ich podstawie zostały stworzone listy kontrolne audytu, którymi posługują się audytorzy w toku oceny przedsiębiorstwa poddającego się certyfikacji.
Zdaniem eksperta programu ,,Wolne od GMO” prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego stworzony przez Polską Izbę Mleka (PIM) „Standard Certyfikacji Systemów Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności” dotyczy „kontroli i nadzoru nad produkcją i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Ma on zapewnić, że mleko i produkty z niego wytwarzane nie pochodzą od krów żywionych paszami zawierającymi GMO. Jest to forma wsparcia branży mleczarskiej w walce o zaufanie konsumenta, tak w kraju, jak i za granicą.
Sprawa jest o tyle ważna, iż mimo że nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że mleko  od krów żywionych paszami zawierającymi GMO, zawiera pozostałości GMO obecnego w paszach, to jednak część konsumentów nie daje temu wiary, poszukując mleka pochodzącego od krów, które nie są nimi żywione. W chwili obecnej, takie mleko, to tylko mleko ekologiczne. Jednak jego produkcja jest ograniczona. Tak więc  wprowadzenie przez PIM w/w standardu zwiększać może zaufanie konsumentów do mleka, które nie jest ekologiczne, a również nie zawiera GMO.
Standard Polskiej Izby Mleka jest dostępny na stronie gmo.izbamleka.pl Zainteresowane firmy paszowe, zakłady i spółdzielnie mleczarskie prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby Mleka e-mail: nongmo@izbamleka.pl ;  
Kampania promocyjna sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka

Źródło: Biuro kampanii „Wolne od GMO”
Redakcyjnie opracował: Roman Barszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *