Święto Roślin w Radzikowie

Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 25 czerwca uczestniczył w Dniu Pola oraz Ogólnopolskim Pokazie Postępu Genetycznego zorganizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian COBORU w Kawęczynie, zlokalizowanych w Radzikowie.

Gospodarzami spotkania byli Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB oraz Prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU.

Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB,  scharakteryzował najważniejsze kierunki badań prowadzone w  Instytucie. Wskazał na potrzebę podjęcia nowych wyzwań w związku ze zmianami klimatu i jego wpływu na hodowlę i uprawę roślin oraz na rolnictwo.

Natomiast prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU  przedstawił  zadania realizowane przez COBORU w zakresie rejestracji odmian i porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), podkreślając znaczenie właściwego doboru i rejonizacji odmian.

Nawiązując do ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 gospodarze imprezy uwypuklili też  rolę postępu biologicznego i hodowli odpornościowej w doskonaleniu ochrony i zdrowotności roślin.

Goście  uczestniczący w spotkaniu wizytowali    poletka doświadczalne na polach IHAR-PIB z różnymi roślinami rolniczymi (zboża, rzepak, kukurydza, rośliny bobowate, rośliny energetycznie i inne). Szczególne zainteresowanie wzbudziły badania nad odpornością roślin na główne choroby, bioróżnorodnością oraz badania prowadzone dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

W ramach Ogólnopolskiego Pokazu Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych na poletkach ZDOO COBORU Kawęczyn zlokalizowanych w Radzikowie zaprezentowano szereg odmian zbóż jarych (jęczmienia, pszenicy, owsa), od „historycznych” do najnowszych. Ważnym aspektem była prezentacja odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę. Zaprezentowano także odmiany zbóż i roślin białkowych, w tym soi, rekomendowanych do uprawy w województwie mazowieckim.

Piorin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *