Susza nie wszystkich straszy

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla upraw rolnych jest w tym roku susza. W jej wyniku ucierpiało ok. 4 mln ha upraw, a pod koniec czerwca zagrożonych nią było 94% gmin.
89,4% spośród wszystkich rolników w Polsce, którzy ubezpieczyli uprawy od ryzyka suszy na 2018 rok, posiada polisę w „AGRO Ubezpieczeniach” dostępnych na Poczcie.
Marka zwiększa zaangażowanie w ochronę upraw rolnych poprzez nowe produkty, ale i zmiany strukturalne, które pozwolą coraz skuteczniej wspierać rolników.

W ostatnich dniach czerwca zagrożenie suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych odnotowano w 2329 gminach, zatem 93,99% gmin było zagrożonych suszą. Szacunki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) mówiły o 4 mln ha upraw, które ucierpiały w wyniku suszy. W lipcu sytuacja uległa poprawie, ale brak opadów w dalszym ciągu w wielu miejscach jest dotkliwy i niepokojący. Susza objęła szczególnie dużą powierzchnię upraw zbóż jarych w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw).

Od suszy można się ubezpieczyć
Nieco spokojniej na brak deszczu mogą reagować rolnicy, którzy zawarli umowy ubezpieczeniowe obejmujące zagrożenie suszą. Takie zdarzenia można było objąć ochroną w „AGRO Ubezpieczeniach”, dostępnych m.in. w placówkach pocztowych. Ryzyko suszy wchodzi w zakres jednego z pakietów oferowanych przez markę dedykowaną dla rolników Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Według informacji dostępnych na rynku, 89,4% spośród wszystkich rolników w Polsce, którzy ubezpieczyli uprawy od ryzyka suszy na 2018 rok, posiada polisę w „AGRO Ubezpieczeniach”. Od ryzyka suszy ubezpieczaliśmy jeszcze w pierwszej połowie maja br. – podaje Stanisław Sokołowski – Wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wzrost sprzedaży ubezpieczeń dla rolników i zmiany strukturalne
„AGRO Ubezpieczenia” intensywnie rozwijają działalność w zakresie polis rolnych, chroniąc nie tylko przed suszą. Jednym z przykładów na silne zaangażowanie Towarzystwa w sprawy rolne jest umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ofercie polskiego ubezpieczyciela znajduje się również szereg innych ubezpieczeń dedykowanych rolnikom m.in. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO.

– W drugim roku działalności zanotowaliśmy blisko czterokrotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, porównując tylko sezon wiosenny 2017 do sezonu wiosennego 2018. W najbliższym sezonie jesiennym planujemy utrzymanie tej dynamiki. Dobrze dobrane produkty dla rolników, w połączeniu z ich szeroką dostępnością w „okienkach” Poczty Polskiej, okazały się oczekiwanym i bardzo potrzebny modelem wspierania rolników – mówi Stanisław Sokołowski.

Świadectwem, ale i efektem zaangażowania marki w ochronę upraw są też zmiany strukturalne w „Agro Ubezpieczeniach”. Od 8 sierpnia br. pracę rozpoczyna specjalnie wydzielony Departament Ubezpieczeń Rolnych, który w 100% będzie zaangażowany w sprawy ubezpieczeń dla rolników. Jest to efekt budowania silnego zespołu kompetencyjnego wewnątrz firmy, co ma przełożyć się na ciągłe ulepszanie oferty oraz wzrost udziału w rynku.

– Polepszanie i rozwój oferty dla rolników będzie widać już wkrótce. W najbliższym czasie dostępne będą produkty o zmodyfikowanym zakresie, rozszerzone o dodatkowe ryzyka. Będą to AGRO CASCO na maszyny rolnicze i ubezpieczenie komunikacyjne dla rolników oferowane ze zniżkami za posiadanie innej ochrony rolnej w „AGRO Ubezpieczeniach” – mówi Stanisław Sokołowski.

Gwarancją solidności wywiązywania się z umów zawartych przez „AGRO Ubezpieczenia” jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które ubezpieczenia rolne reasekuruje przy współpracy z Polskim Towarzystwem Reasekuracji –  wiodącym reasekuratorem regionalnym obecnym na wszystkich rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *