Susza nie oszczędza Wielkopolski

Przebieg pogody w bieżącym sezonie wegetacyjnym spędza sen z powiek wielkopolskim rolnikom. W większości gmin od końca kwietnia nie odnotowano znaczących opadów deszczu. Wyjątkami są gminy Kórnik, Gostyń, Szamotuły i Wronki nad którymi na początku czerwca przeszły gwałtowne burze z opadami o charakterze nawalnym. Ale i one nie miały większego wpływu na istotne zmniejszenie deficytu wody dostępnej dla roślin. Sytuację pogarsza utrzymujące się od dłuższego czasu duże nasłonecznienie, któremu towarzyszą wysokie, wręcz upalne temperatury powietrza i gleby.

Tę katastrofalną dla tegorocznych plonów sytuację potwierdza prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa System Monitoringu Szuszy Rolniczej. Już drugi komunikat, obejmujący analizą kwiecień i maj, wykazał zagrożenie skutkami suszy we wszystkich gminach Wielkopolski. Na katastrofalny charakter tegorocznej suszy wskazuje fakt, że nigdy dotąd na tak rozległych obszarach nie stwierdzano suszy na glebach najlepszej jakości.

Wielkopolska Izba Rolnicza, mając na względzie prognozę przyśpieszenia tegorocznych żniw nawet o 2-3 tygodnie, apeluje do wszystkich poszkodowanych przez suszę rolników, by nie zwlekali ze zgłoszeniem strat do urzędów gmin. Przypominamy, że funkcjonujące od kilkunastu lat zasady zakładają, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może skierować gminny zespół komisji do oszacowania strat tylko na tych polach, które zostały zgłoszone do gminy przez ich posiadaczy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczbę i powierzchnię zgłoszeń, wójt przekazuje wojewodzie informację o skali stwierdzanej klęski. Ta informacja jest z kolei przydatna rządowi przy określaniu zapotrzebowania na środki finansowe, jakie należy przeznaczyć na pomoc dla poszkodowanych. Podstawową zasadą szacowania straty wywołanej klęską jest ocena stanu plantacji przed jej zbiorem. Jeżeli rolnik zgłosi szkodę zbyt późno i dokona zbioru plonu jeszcze przed przybyciem komisji, pozbawi się możliwości ubiegania się o jakąkolwiek pomoc, gdyż komisja nie wystawi mu protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. A zasięg i dotkliwość tegorocznej suszy wskazują, że zespoły komisji będą miały pełne ręce roboty.

Polski rząd już teraz deklaruje dodatkowe wsparcie rolników poszkodowanych przez suszę. Jednak szczegółowy program pomocy opracuje dopiero po oszacowaniu skutków tej klęski w całym kraju. Jest mało prawdopodobne, by nastąpiło to przed żniwami. Apelujemy więc do rolników, by ze zgłoszeniem szkód nie czekali na ogłoszenie nadzwyczajnej pomocy, gdyż może okazać się, że nie otrzymają podstawowego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o pomoc, jakim jest protokół sporządzony przez „komisję klęskową”.

Wszystkie dokumenty przydatne nie tylko członkom komisji, lecz także poszkodowanym rolnikom opublikowane są na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Znajdują się tam opracowane przez resort rolnictwa wytyczne dla członków komisji, wzory protokołów, a także składy osobowe komisji oraz informacja o prywatności (konieczna do akceptacji przez zgłaszającego szkody, ze względu na RODO).

 

 

WIR, WUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *