Susza głównym tematem spotkania branży nasiennej w HR Bartążek

W dniach 21-22 czerwca w siedzibie Hodowli Roślin Bartążek Grupa IHAR odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Grupy Nasiennej i sekcji traw Polskiej Izby Nasiennej. Dominował temat suszy i sposobów zapobiegania jej skutkom w przyszłości. Uczestnicy podkreślali rolę kwalifikowanego materiału siewnego i wspólnej polityki jakości branży nasiennej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm nasiennych zgodnie twierdzą, że mając na uwadze panujące w Polsce anomalia pogodowe, szczególną rolę odgrywać powinien kwalifikowany materiał siewny.
– Zwiększenie udziału kwalifikowanego materiału siewnego jest jedną z metod radzenia sobie z postępującymi zmianami klimatycznymi i wciąż pogarszającym się stanem gleb w Polsce – mówi Witold Sapiński, przedstawiciel Polskiej Grupy Nasiennej.
Badania gleb w Polsce wykazują niski udział próchnicy, odpowiedzialnej m.in. za magazynowanie wody. Zasobność w węgiel organiczny wynosi 1,25 proc., podczas gdy gleby o zawartości węgla poniżej 1,7 proc. uważa się za zdegradowane.
– Rolnicy powinni pamiętać też, że podczas suszy najlepiej sprawdzą się odmiany bogate w krzemionkę. Pomagają też opryski substancjami z zawartością tytanu. Z kolei mieszkanki traw z motylkowatymi sprzyjają zwiększaniu ilości próchnicy – dodaje Witold Sapiński.
To właśnie mając na względzie warunki biologiczne – zwiększenie wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego może podnieść efektywność upraw. To zasługa wieloletnich badań nad jakością i jak najlepszym dopasowaniem jego cech do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych, jak również do produkcji nowoczesnych odmian, które pomogą osiągnąć wyższe plony.
Na spotkaniu omówiono również najważniejsze postulaty firm nasiennych. Branża prowadzi zaawansowane rozmowy na temat wspólnej polityki jakości umów kontraktacyjnych oraz warunków skupu nasion – mamy świadomość, że kwalifikowany materiał siewny jest drogi, a dopłaty zbyt niskie, dlatego chcemy zaproponować rozwiązania, które mogłyby zwiększyć jego udział w produkcji rolnej – podsumowują przedstawiciele Polskiej Grupy Nasiennej.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy  zaangażują się we wspólną inicjatywę.
Więcej informacji na www.polskagrupanasienna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *