Susza a stosowanie kar umownych

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej 22 sierpnia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o interwencję w zakresie niestosowania kar umownych przez instytucje kontraktujące na terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy.

Komisje szacujące starty zgłaszają wojewódzkim izbom rolniczym problem wynikający z rozbieżności pomiędzy szacunkami komisji szacujących szkody suszowe, a szacunkiem przedsiębiorstw kontraktujących. Konsekwencją tego będą kary, które wynikają z kontraktacyjnych umów.

Samorząd rolniczy uznaje taką sytuacje za wysoce szkodliwą, gdyż rolnicy są dwukrotnie karani: przez zjawisko katastroficzne oraz przez przedsiębiorstwa, które w sposób bezwzględny próbują egzekwować zapisy umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *