Studia podyplomowe „Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych”

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi obecnie nabór na dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym pt. ” Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych”.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacja agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w gmachu IERiGŻ-PIB przy ul Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Przewidywane jest 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia). Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 1 lipca do 30 września 2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *