Strategia odchwaszczania kukurydzy

Trwają siewy kukurydzy. To ostatni moment na wybór strategii odchwaszczania. Czysty start kukurydzy i jej rozwój bez konkurencji chwastów zapewniają maksymalny plon. Skuteczny zabieg przy użyciu herbicydów powinien zapewnić czystość łanu przez cały sezon.

Kukurydza jest rośliną wysiewaną w szerokie międzyrzędzia, a czas ich zwierania jest dość długi. Dlatego niezwykle istotny jest wybór skutecznego, a zarazem bezpiecznego herbicydu o możliwie jak najdłuższym okresie działania.

Efektywnym sposobem skutecznej redukcji populacji chwastów w uprawie kukurydzy jest zastosowanie izoksaflutolu i tienkarbazon metylu. Pierwszy związek jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych i zwalacza przede wszystkim chwastnicę jednostronną oraz powszechnie występujące chwasty 2-liścienne, a drugi blokuje enzymatyczną biosyntezę aminokwasów i używa się go do ograniczania populacji chwastów jednoliściennych (prosowatych, głównie włośnic) oraz dwuliściennych. Użycie preparatu zawierającego obydwie substancje pozwoli na efektywną walkę z najczęściej występującymi niepożądanymi gatunkami, takimi jak owies głuchy, komosy, szarłaty, jasnoty, rdesty, psianki, przytulie, chabry, fiołki, gwiazdnice, maki, większość gatunków rumianowatych, taszniki czy tobołki.

Przy wyborze odpowiedniego preparatu warto zwrócić uwagę czy w jego składzie znajduje się substancja odpowiedzialna za detoksykacje użytych substancji aktywnych w kukurydzy, tak zwany sejfner. Na ogół w herbicydach wykorzystuje się cyprosulfamid, gdyż oprócz detoksykacji aktywizuje procesy metaboliczne, dzięki czemu rośliny łatwiej znoszą stresy, na przykład te związane z niekorzystnym przebiegiem warunków atmosferycznych. Jednak stosowanie tak specjalistycznych środków wymaga od rolnika precyzyjnego działania. Zbyt niska temperatura, duże dobowe jej wahania lub też intensywny deszcz, który wystąpi bezpośrednio po wykonaniu zabiegu mogą utrudnić dezaktywację zastosowanych substancji aktywnych w roślinie kukurydzy. Również długotrwałe przetrzymywanie gotowego roztworu w opryskiwaczu, na przykład z powodu nagłych zmian pogodowych, może prowadzić do niekorzystnych zmian w jego strukturze. W takich niekorzystnych warunkach praktycznie każdy herbicyd może spotęgować reakcję rośliny na stres. Na ogół po 2-3 dobach, przy odpowiedniej temperaturze (średnia dobowa powyżej 8°C) funkcje życiowe rośliny normują się, pojawiają się nowe liście i wykonane w tym czasie opryski są w pełni bezpieczne dla dalszego rozwoju plantacji.

Zarówno izoksaflutol, jak i tienkarbazon metylu wykazują wysokie powinowactwo do wody, zatem efektywność ich działania uwidacznia się w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby. Gdy gleba jest dostatecznie wilgotna zabieg zaleca się przeprowadzić, zwracając baczną uwagę na chwasty, nie powinny być w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych. W takich warunkach herbicyd zawierający te dwie substancje aktywne działa wyjątkowo skutecznie. Izoksaflutol aktywizuje swoje działanie doglebowe, a tienkarbazon metylu doglebowo-nalistne. Natomiast w sytuacji, gdy wschody chwastów są opóźnione lub gleba jest niewystarczająco uwilgotniona zabieg należy przeprowadzić później, gdy kukurydza znajdować się będzie w stadium 1-2 liści i na stanowisku wzejdą już chwasty. Gdy wilgotność gleby i występujące opady deszczu są korzystne, a ilość spodziewanych lub już wzeszłych chwastów jest bardzo duża, to skutecznym sposobem jest zastosowanie preparatu Adengo 315 SC, który zawiera te dwie substancje aktywne. To skuteczne narzędzie do walki z chwastami, które stosuje się przed lub krótko po wschodach kukurydzy.

Preparat zwalcza bardzo wiele chwastów, w tym także uciążliwe chwasty jednoliścienne: chwastnica, owies głuchy, a także uciążliwe gatunki dwuliścienne: przytulię czepną i rdesty. Jest bezpieczny do stosowania w uprawie kukurydzy, ponieważ w preparacie znajduje się sejfner, najnowszej generacji substancja osłonowa, która przyśpiesza rozkład składników czynnych w kukurydzy tak, by te związki aktywnenie wpływały na nią negatywnie. Optymalne warunki pozwalające osiągnąć wysoką skuteczność i selektywność przy zabiegu to: wielkość chwastów od 1 do 3 liści i odpowiednia wilgotność gleby.

Kukurydza należy do roślin o dużej wrażliwości na konkurencję ze strony chwastów, szczególnie we wczesnych fazach rozwoju. Wybór właściwej strategii walki z chwastami polega na skutecznej kontroli zachwaszczenia, także i wtórnego oraz utrzymanie plantacji wolnej od niepożądanych roślin na stanowisku do końca sezonu.

Anna Rogowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *