Stan suszy w Polsce

Według informacji zebranych przez izby rolnicze, susza rolnicza wstąpiła na terenie całego kraju. W woj. podkarpackim obecnie pracuje 51 komisji, w woj. śląskim na 167 gmin – powołano 164  komisji, w lubuskim z 82 gmin – powołano 68 komisji, z kolei na 177 gmin w województwie łódzkim powołano 97. Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje 60 komisji, a w wielkopolskim 226.

W kujawsko-pomorskim straty szacowane są przez ok. 51 komisji. Według monitoringu susza wystąpiła na glebach kategorii pierwszej i w zdecydowanej większości objęła zboża jare i rzepak.  Natomiast  rolnicy sygnalizują duże straty  w zbożach ozimych i kukurydzy i to na glebach lepszych. Jest to  duży problem, bo komisje nie chcą szacować tych upraw. Izba wystąpiła do Wojewody w tej sprawie o pilne zwołanie zespołu doradczego w celu wyjaśnienia tego problemu, bo napór rolników jest bardzo duży.

Od początku wiosny głęboki niedobór wody, spotęgowany długotrwałą falą rekordowo wysokich temperatur powietrza przy bezchmurnym niebie, doprowadził do wystąpienia na większości obszaru kraju dotkliwej suszy rolniczej, porównywalnej z ubiegłoroczną. Zboża ozime i jare gwałtownie kończą wegetację, co nie daje nadziei na zadowalające wypełnienie ziarna. Np. w woj. wielkopolskim pierwsze zebrane partie jęczmienia ozimego charakteryzują się bardzo wysokim udziałem w plonie pośladu, sięgającym niekiedy 50 proc. Na Dolnym Śląsku w 85 gminach na 165 istnieje zagrożenie suszą dla upraw zbóż jarych. To łącznie 25 % powierzchni upraw tych zbóż w województwie. Podobnie jest z uprawami rzepaku. W przypadku upraw chmielu na terenie woj. lubelskiego – izba rolnicza szacuje ok. 30-40% spadek plonu.

Wojewódzkie izby rolnicze apelowały do samorządów gminnych o jak najszybsze powoływanie komisji szacujących straty oraz powoływanie do komisji jak największej liczby osób, gdyż w takim wymiarze skutków suszy, jedna trzyosobowa komisja nie będzie w stanie oszacować wszystkich strat do czasu rozpoczęcia żniw.

Samorząd rolniczy wnioskował również do Rządu o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu państwa na niwelowanie skutków suszy.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *