Stabilizacja produkcji zbóż

„Nowe szacunki Copa i Cogeca dla UE-28 wskazują na stabilizację produkcji zbóż w tym roku, producenci apelują jednak o ostrożność, gdyż wyniki będą zależeć od pogody” – powiedział nowowybrany przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa i Cogeca, Max Schulman.

Przemawiając po wyborach, stwierdził „Z najświeższych danych wynika, że produkcja powinna utrzymać się na stabilnym poziomie w tym roku, osiągając poziom 296,6 mln ton, co stanowi wzrost w wysokości 0,8% w stosunku do 2016 r. Producenci jednak ostrożnie podchodzą do tych prognoz, gdyż jest jeszcze zbyt wcześnie by oszacować potencjalne plony. Wiele zależy od pogody w najbliższych miesiącach”.

„Areał upraw w tym roku spadł o 1,8%, gdyż rolnicy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niskich cen. W związku z tym cieszymy się z marcowej wypowiedzi komisarza ds. rolnictwa UE, Phila Hogana, który ogłosił stworzenie obserwatorium rynku zbóż, roślin oleistych i białkowych, by uzupełnić wiedzę rolników i spółdzielni na temat zmian zachodzących na rynku i umożliwić im szybsze reakcje. Rolnicy chcą znać więcej szczegółów na temat funkcjonowania rynków i zwracać więcej uwagi na produkcję wtórną, która pozwala im na zróżnicowanie źródeł dochodów. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy wspólna polityka rolna (WPR) coraz bardziej orientuje się na rynek, a na rynkach występują coraz większe wahania. Nowe obserwatorium rynku powinno zacząć działać przed latem tego roku.

Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w dokumencie: CER(17)766 (rev.2)

Max Schulman z Finlandii prowadzi uprawy wielkoobszarowe oraz jest właścicielem lasów. Jest również doradcą ds. zbóż przy Fińskim Centralnym Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK). W grupie roboczej będą go wspierać wiceprzewodniczący: Mike Hambly z Krajowego Związku Rolników (NFU) Anglia i Walia oraz Pedro Gallardo z Hiszpańskiego Związku Rolników Asaja. Obydwaj wiceprzewodniczący również prowadzą uprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *