Środki antydumpingowe w imporcie azotanu amonu

Copa i Cogeca zwróciły się do członków Komisji UE ds. działań antydumpingowych z pismem dotyczącym środków antydumpingowych nałożonych na przywóz azotanu amonu. Są one obecnie poddawane przeglądowi w Komisji Europejskiej.

Azotan amonu jest kluczowym nawozem stosowanym w produkcji roślin uprawnych i ogrodniczych, a także w produkcji mleka i mięsa wołowego opartej na trawie. Analiza rynku nawozów mineralnych w UE, zlecona przez Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników w 2015 r., przeprowadzona przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej w Waszyngtonie i wspierana przez Copa i Cogeca oraz inne krajowe organizacje rolnicze, wyraźnie pokazuje, że unijny rynek nawozów jest dysfunkcyjny. Wynika to w szczególności z nałożenia środków antydumpingowych na azotan amonu, które skutecznie eliminują wszelką konkurencję. Środki te obowiązują od 23 lat, co jest niezwykle długim okresem.

Sektor zbożowy UE – jako główny konsument azotanu amonu – nadal boryka się z bardzo trudną sytuacją w zakresie dochodów, która została spotęgowana suszą w wielu krajach Europy Środkowej i Północnej w bieżącym roku produkcji roślin uprawnych. Większość rolników została dotknięta poważną suszą, która przybiera katastrofalne rozmiary. Szokującym i niemoralnym jest, że w tych okolicznościach unijni producenci nawozów nadal nadużywają swojej pozycji monopolisty na europejskim rynku azotanu amonu i azotanu amonowo-wapniowego, forsując znaczne podwyżki cen nawozów sezonowych, z których większość zostanie wykorzystana dopiero w 2019 r.

Copa-Cogeca wezwała więc  Rządy Członków Komisji do poparcia zbliżającej się propozycji w sprawie zniesienia środków antydumpingowych na przywóz azotanu amonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *