Spotkanie z Sekretariatem Rolnictwa NSZZ Solidarność

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się dziś z Sekretariatem Rolnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Szef resortu rolnictwa omówił główne sprawy dotyczące tego działu gospodarki oraz przedstawił podejmowane działania.

– Wchodzimy w decydującą fazę unijnych dyskusji o przyszłej perspektywie finansowej. Decyzje zapadną zapewne w drugiej połowie roku – powiedział minister.

Podkreślił determinację całego rządu, a zwłaszcza premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawę wyrównania dopłat dla rolników.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na wzrastające wymagania dotyczące warunków produkcji, a jednocześnie propozycję ograniczenia środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście także fakt wystąpienia ze wspólnoty Wielkiej Brytanii, co w konsekwencji oznacza znaczne zmniejszenie wpływów do unijnego budżetu.

– Dobrze, że nowy unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski rozumie specyfikę naszej części Europy, ale musimy pamiętać, że nie jest on od załatwiania polskich spraw, lecz musi dbać o rozwój całego rolnictwa wspólnej Europy – podkreślił minister.

W rozmowie ze związkowcami minister odniósł się również do sytuacji związanej ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

– W zasadzie  udało się nam opanować postęp wirusa ASF w gospodarstwach. Nie ma natomiast poprawy w redukcji populacji dzików, która bardzo szybko się rozrasta – podkreślił minister i zapowiedział, że wkrótce wprowadzone będą zmiany prawne, które pozwolą na skuteczniejszą redukcję populacji tego gatunku.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych możliwości zobligowania myśliwych do polowań. Zwrócił też uwagę, że problemem zaczynają być również protesty ekologów, którzy uniemożliwiają prowadzenie polowań. Te dwie przyczyny mają decydujący wpływ na brak skutecznego ograniczania populacji dzików.

– Nie tylko w walce z ASF, ale wszędzie musi nastąpić poprawa efektywności działania. Dlatego przygotowuję bardzo dużą reformę samego ministerstwa oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa – zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Zmiany mają przede wszystkim dotyczyć struktury organizacyjnej, która będzie odpowiadała współczesnym wyzwaniom.

–  Obecna struktura jest bardzo skostniała. Nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości i nie odpowiada na nowe wyzwania. Podobnie rzecz ma się z funkcjonowaniem instytutów – stwierdził minister.

Zapowiedział również, że nastąpią zmiany w sposobie składania wniosków tak, aby niekompletny wniosek nie miał możliwości zostać zarejestrowany w systemie, tak jak to się zdarza obecnie.

W trakcie spotkania minister podkreślił również rolę mniejszych gospodarstw, dzięki którym na obszarach wiejskich niezbędni są także przedstawiciele innych, pozarolniczych zawodów.

– Te gospodarstwa tworzą żywotność tych obszarów, bo potrzebny jest tam lekarz, sklepikarz, urzędnik, czy osoba wykonująca różne usługi – dodał minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę na mało wykorzystane możliwości, jakie zostały stworzone poprzez wprowadzenie bardzo dobrych przepisów dotyczących m.in. wspólnych działań gospodarczych w ramach spółdzielni rolników, czy też możliwości tworzenia spółdzielni energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii.

– Niezbędne są wspólne działania na rzecz szerszego informowania rolników o nowych możliwościach, a także przekazywania wiedzy na temat sposobów dbania o jakość gleb i ich racjonalne wykorzystywanie – stwierdził minister.

– Przed nami, mam nadzieję, cztery lata spokojnego reformowania polskiego rolnictwa – powiedział szef resortu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *