Spotkanie z rolnikami Ziemi Radomskiej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w VII Spotkaniu Rolniczym, które zorganizowały Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej.

– Kończymy prace nad Paktem dla obszarów wiejskich – poinformował minister.

– Jestem przekonany, że zostanie on przyjęty na początku 2018 roku – dodał szef resortu rolnictwa.

W trakcie spotkania z rolnikami minister podsumował dotychczasowe prace podejmowane przez resort w ciągu minionych dwóch lat. Za najważniejsze uznał konsekwentne realizowanie przyjętego Programu działań MRiRW na lata 2015-2019.

– Dobry plan, dobrze dobrany zespół i współpraca w ramach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie oraz samorządem rolniczym są gwarancją osiągania pozytywnych rezultatów – podkreślił minister Jurgiel.

Zaapelował jednocześnie do członków izb rolniczych o współpracę z rolnikami w zakresie wypełniania e-wniosków.

Szef resortu rolnictwa przedstawił także plany na kolejny rok. Zwrócił uwagę, że będzie to rok niezwykle istotny dla polskiego i europejskiego rolnictwa, gdyż w tym roku zapadną kluczowe decyzje dotyczące kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

– Już w maju tego roku rząd przyjął nasze priorytety w tym zakresie – przypomniał minister.

Najważniejsze nasze postulaty dotyczą utrzymania I i II filara WPR oraz odpowiednio wysokiego budżetu na realizacje tej jednej z najstarszych wspólnotowych polityk. Minister zaznaczył, że nie ma już żadnego uzasadnienia dla utrzymywania różnych poziomów wsparcia rolników w ramach Unii Europejskiej. Dlatego też Polska będzie się domagała wyrównania tego poziomu.

Minister poinformował również, że w nadchodzącym roku będą kontynuowane wszelkie możliwe działania dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa ASF wśród dzików.

Kolejne priorytety resortu dotyczą kwestii konkurencyjności i innowacyjności. W tym zakresie szczególna rola przypadać będzie ośrodkom doradztwa rolniczego i instytutom. Chodzi przede wszystkim o szybszy transfer osiągnięć naukowych do praktyki rolniczej.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *