Spotkanie z rolnikami województwa pomorskiego

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceminister Ryszard Zarudzki uczestniczyli w posiedzeniu Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej powiatów kościerskiego, kartuskiego, bytowskiego, lęborskiego i wejhero

W spotkaniu brali także udział rolnicy z pozostałych powiatów województwa pomorskiego oraz samorządowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami.

Spotkanie miało roboczo-świąteczny charakter. Minister Jan Krzysztof Ardanowski omówił działania ministerstwa  realizowane w mijającym roku podkreślając najtrudniejsze problemy, próby ich rozwiązania jak również zamierzenia na nadchodzący 2019 rok. Namawiał jednocześnie rolników do wzajemnej współpracy i współdziałania w celu poprawienia pozycji rynkowej,  a co za tym idzie sytuacji ekonomicznej. Poinformował o planowanym utworzeniu Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie narzędziem do aktywnego przeciwdziałania kłopotom rynkowym.

Rolnicy zadając szereg pytań zgłaszali m.in. problemy z firmami-oszustami, które nie zapłaciły za odebrany towar sugerując podjęcie rozwiązań prawnych w tym zakresie.  Podkreślano zapaść cenową na rynku trzody chlewnej. Zwracano uwagę na przykłady nadmiernych utrudnień w przepisach prawnych wnosząc o ich uproszczenie.

Osobnym problemem przedstawianym ministrowi  to słaba pozycja rolnika w przepisach prawa łowieckiego oraz nadmierna jak nigdy dotąd ilość zwierzyny łownej w szczególności dzików  i dotąd nie występujących wilków.

Uczestnicy spotkania podziękowali za udzieloną w tym roku przez Rząd RP pomoc suszową. Tegoroczna susza dotknęła teren województwa pomorskiego w niespotykanym dotychczas zakresie. Podkreślono trud pracy ARiMR  przy rozpatrywaniu ogromu wniosków suszowych oraz ODR–u i samorządów współpracujących przy ocenie skutków suszy. Wskazano jednak na problemy wynikłe w trakcie szacowania szkód sugerując przegląd i korektę istniejących  przepisów. Minister odniósł się do zgłaszanych wniosków  odnotowując najważniejsze z  nich obiecując analizę i pracę nad nimi w ministerstwie.

Na zakończenie spotkania dzielono się opłatkiem, składano życzenia i wspólnie śpiewano  kolędy.

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *