Spotkanie z przedstawicielami gmin przyjaznych pszczołom

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się 19 lipca z przedstawicielami gmin, które przystąpiły do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele  organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ministrowi przekazano manifest i raport podsumowujący akcję.

Sygnatariusze tej inicjatywy zobowiązali się przeciwdziałać wymieraniu pszczół. Do manifestu przystąpiły do tej pory 74 gminy. Organizatorzy przekonani są, że w kolejnych latach liczba samorządów, które poprą ideę manifestu, będzie rosła.

–  Praca pszczół wpływa na zwiększenie ilości i jakości plonów wielu roślin np. rzepaku, jabłoni i owoców jagodowych. Potrzeby zapylania areałów rolnych są duże – powiedział podczas spotkania minister Jurgiel i dodał, że pomimo obserwowanych tendencji wzrostu liczby pni pszczelich, ilość tych owadów w Polsce jest niewystarczająca.

Minister poinformował, że na podstawie przepisów Wspólnej Polityki Rolnej opracowywane sa trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa. W ramach tych programów wspierana jest głównie walka z warrozą, najgroźniejszą chorobą pszczół oraz odbudowa rodzin pszczelich. Wsparciem mogą być  także objęte  szkolenia pszczelarzy, analizy jakości miodu, zakup sprzętu pszczelarskiego czy przemieszczanie pszczół na pożytki.

Na środki programu pszczelarskiego składa się 50 proc. środków pochodzących z UE i 50 proc. środków krajowych. Od 2004 r. w ramach realizacji programów pszczelarskich, wypłacono łącznie 185 mln zł.

–  Budżet, aktualnie realizowanego  programu na lata 2016/2017–2018/2019, wynosi łącznie prawie 17,8 mln EURO – poinformował szef resortu rolnictwa i dodał, że wsparcie udzielane jest także w ramach PROW 2014-2020.

Gminy, które podpisały manifest, zobowiązały się do stworzenia 1325 tzw. pszczelich stołówek Zgodnie z manifestem działania, do których zobowiązują się samorządy, mają być proste i tanie. Takim działaniem jest m.in. zakładanie miejsc przyjaznych pszczołom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *