Spotkanie z producentami ziemniaka

5 czerwca br. odbyło się kolejne z cyklicznie organizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają producentów ziemniaka. Rozmowy poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech. W rozmowach uczestniczył także Andrzej Chodkowski Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ułatwieniami wprowadzonymi do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms).

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła zasad uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Cms, z których wysyłka bulw ziemniaka do państw unijnych będzie możliwa bez konieczności każdorazowego badania wysyłanej partii.

Zwrócono również uwagę na ułatwienia związane ze zmniejszeniem próby ziemniaków badanych z poszczególnych przesyłek oraz braku konieczności plombowania środka transportu, którym wywożone są ziemniaki.

Przedstawiciele organizacji rolniczych wyrazili zadowolenie z wprowadzonych ułatwień. Zaprezentowali również propozycje kolejnych rozwiązań mających na celu ograniczenie występowania w produkcji ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, związanych z zapewnieniem wsparcia do badań sadzeniaków pochodzących z własnej produkcji.

W podsumowaniu podkreślono, że ministerstwo oraz organizacje zrzeszające producentów ziemniaków będą kontynuować bliską współpracę, w celu zapewnienia warunków umożliwiających rozwój tego niezwykle istotnego sektora produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *