Spotkanie z partnerami KSOW

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 lipca z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem spotkania było podpisanie 11 umów na realizację operacji wybranych w ramach konkursu KSOW 1/2017.

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2016-2017 podpisano do tej pory 21 umów na realizację operacji.

Do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla Jednostki Centralnej i Instytucji Zarządzającej przyjęto 29 projektów na łączną kwotę 3 585 205,00 złotych. Co jest zgodne z Listą ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla konkursu nr 1/2017 ogłoszonego 26 stycznia 2017 r., a zaakceptowaną na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW 26 czerwca 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *