Spotkanie z LRF – szwedzką organizacją rolniczą

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z przedstawicielami szwedzkiej organizacji rolniczej – LRF (Lantbrukarnas Riksförbund – Szwedzkie Narodowe Stowarzyszenie Rolników), która jest organizacją biznesową zrzeszającą około 140 000 członków. Wspólnie reprezentują oni około 70 000 przedsiębiorstw, w tym zarówno indywidualnych gospodarstw produkcyjnych jak i zakładów przetwórczych oraz obsługujących branżę rolną, realizując usługi badawcze, edukacyjne, kontrolne, transportowe i finansowe.

Główna siedziba LRF mieści się w Sztokholmie. Stowarzyszenie posiada 17 biur regionalnych, oraz biuro w Brukseli. Oprócz indywidualnych rolników, członkami LRF są prawie wszystkie szwedzkie spółdzielnie rolnicze i leśne. Kluczowe decyzje odnośnie rozwoju stowarzyszenia są podejmowane na dorocznym zgromadzeniu 150 przedstawicieli, których  2/3 zostało wybranych  przez regionalne struktury LRF. Zgromadzenie wybiera Radę Dyrektorów, która jest jednocześnie zarządem dwóch prawnych podmiotów LRF Ideell Förening i LRF Förening Upa. Pierwsza z nich to spółka marketingowa, druga to spółka kreująca kierunki rozwoju. Od niej zależna jest spółka z o.o. LEAB (Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag) zajmująca się ekonomiką rolnictwa. Jest to nadrzędna spółka nad innymi spółkami działającymi w ramach Stowarzyszenia. Rada Dyrektorów składa się z 12 osób (2 osoby to przedstawiciele pracowników LRF) i reprezentuje różne spółki zależne i branże w ramach LRF. Aktualnie Prezydentem LRF jest Paul Borgström.

Jedną ze spółek jest LRF Mjölk Sweden, która reprezentuje branżę mleczarską. Jej udziałowcy  produkują 98% mleka produkowanego w Szwecji. Spółka ma także swoją wewnętrzną politykę wykraczającą poza normy ujęte legislacją związaną z hodowlą, wykorzystaniem osadów ściekowych i aflatoksynami. Spółka jest bardzo otwarta na rozwiązania rozwojowe i ekspansję dostosowaną do rosnącego zapotrzebowania na mleko. Spółka promuje spożycie mleka, lobbuje wśród decydentów, opiniotwórców i konsumentów odnośnie tego, jak przemysł mleczarski wpisuje się ekonomicznie, ekologicznie i społecznie w aktualną i przyszłą rzeczywistość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *