Spotkanie z kanadyjską delegacją

W biurze KRIR w Warszawie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak spotkali się z przedstawicielami hodowców bydła mięsnego i świń z Kanady. Ze strony kanadyjskiej w spotkaniu uczestniczyli: John W. Masswohl z Kanadyjskiego Związku Bydła Mięsnego,  Gary Stordy z Kanadyjskiej Rada ds. Wieprzowiny oraz Francis Dorsemaine i Katarzyna Piliszek-Kamińska z Ambasady Kanady. Spotkanie dotyczyło nawiązania porozumienia pomiędzy organizacjami rolników z Polski i Kanady.

Delegacja kanadyjska scharakteryzowała sektor produkcji mięsa wołowego i wieprzowego. Wskazali na problem wysokich kosztów produkcji mięsa. Podkreślili, że kanadyjscy producenci wołowiny i wieprzowiny aktywnie poszukują rynków zbytu wysokiej jakości mięsa. Nie widzą siebie jako taniego producenta mięsa z Brazylii czy Argentyny. Spełniają oni wiele norm środowiskowych, mają wdrożony program najlepszych praktyk i wysoki dobrostan zwierząt.

W ramach umowy CETA starają się spełnić wysokie wymogi UE w sprawie produkcji mięsa. Zauważyli, że bilans handlu mięsa wołowego z Polską wynosi zero. W sprawie mięsa wieprzowego dostrzegają oni problem ASF oraz popierają takie kroki jak regionalizacja, a nie zakaz eksportu wieprzowiny z całego kraju.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że polscy rolnicy obawiają się umowy CETA, która obowiązuje już od roku, ponieważ Kanada jest znaczącym producentem zbóż, wołowiny i wieprzowiny, które przeznaczone są głównie na eksport. Jednak trudno jest obecnie określić skutki obowiązywania umowy, ponieważ nie są prowadzone statystki jaką cześć handlu między Kanadą i UE stanowi wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *