Spotkanie z ekspertami KE

Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego odbyło się dziś spotkanie z ekspertami z Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej, które dotyczyło prac nad krajowym Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027.

W rozmowach uczestniczyli pracownicy departamentów w MRiRW pracujący nad planem strategicznym WPR, a także eksperci z jednostek współpracujących: ARiMR, KOWR oraz instytutów podległych ministerstwu rolnictwa.

Głównymi tematami dyskusji były sprawy dotyczące nowego modelu wdrażania WPR, zielona architektura, mechanizm rozliczania wydatków, wskaźniki. W nowym planie strategicznym, obejmujących całość przyszłej WPR, ważnym elementem będzie rozliczanie wydatków na podstawie osiągniętych rezultatów, uzyskanych w efekcie wdrażanych działań, finansowanych z budżetu UE.

Podczas spotkania dominowały szczegółowe pytania zgłoszone przez MRiRW do ekspertów Komisji Europejskiej co pozwoliło na wyjaśnienie wielu wątpliwości dotyczących nowego podejścia do planowania środków WPR.

Ustalono, że odbędą się kolejne spotkania techniczne z ekspertami KE, w tym w formie wideokonferencji. Najbliższe z nich zaplanowano na styczeń 2020r.

Nadal pozostaje wiele nieuzgodnionych szczegółów dotyczących zasad programowania, co jest związane z nieskończonymi negocjacjami budżetowymi i trwającą nadal dyskusją nad kształtem rozporządzeń.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *