Spotkanie w sprawie finansowania rolnictwa

Na wniosek Zarządu KRIR odbyło się spotkanie z przedstawicielami banków oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolnictwa oraz możliwości restrukturyzacji zadłużeń rolników. Z ramienia izb rolniczych w spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński.

Wypracowanie rozwiązań, które ułatwią restrukturyzację zadłużeń, jest kluczowe dla ustabilizowania sytuacji finansowej.  Inwestycje w rolnictwie obarczone są bardzo dużym ryzykiem, a bez kredytów w rolnictwie nie da się inwestować. Rolnicy zgłaszają potrzebę urealnienia dostępu do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek mających na celu utrzymanie płynności finansowej gospodarstw oraz wypracowanie rozwiązań chroniących gospodarstwa rolne przed bezprawną windykacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *