Spotkanie w KOWRze

26 września 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych z Kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Prezesi Izb Rolniczych z województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KOWR reprezentowany był przez Dyrektora Generalnego Piotra Serafina, Dyrektora Departamentu Prawnego Kamilę Grabowską, Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Adama Struziaka oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych z poszczególnych województw.

Dyrektor Generalny KOWR przedstawił kierunki działań KOWR i poinformował o planach na najbliższy czas. Obecnie kończą się prace nad propozycjami zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a w następnej kolejności prowadzone będą prace nad ustawowymi zmianami w zakresie dzierżawy rolniczej. Dyrektor Gospodarowania Zasobem zaprezentował stan zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przedstawiciele samorządu rolniczego zgłaszali w dyskusji aktualne problemy występujące w ich województwach. Poruszono problem suszy i możliwość ubiegania się przez poszkodowanych dzierżawców o pomoc w umorzeniu części czynszu dzierżawnego czy prolongacie spłat rat. Rozmawiano o rozdysponowaniu gruntów, które wróciły do Zasobu z wyłączeń przez dzierżawców 30% gruntów. Przedstawiciele izb rolniczych poinformowali także o problemie występowania małych działek, sąsiadujących z terenami rolników, a wycenionymi jako działki z możliwością zabudowy, na które nie ma nabywców z powodu zbyt wysokiej ceny i niekorzystnego położenia. Prezesi samorządu rolniczego zawnioskowali również o wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych pozwalających na wymianę gruntów ornych, które posiadają Lasy Państwowe na grunty, które posiada KOWR, położone w pobliżu lasów, o niskiej użyteczności i braku na nie nabywców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *