Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w poszerzonej formule

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył dziś w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Chorwację, Rumunię, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę i Francję.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Słowację w Starej Leśnej w Tatrach Wysokich, jako podsumowanie słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Rozmowy toczyły się w ramach dwóch sesji:

    Inicjatywa Bioeast  – Bioekonomia jako akcelerator badań i rozwoju
    Podwójna jakość żywności

– Biogospodarka zaczyna być wyzwaniem dla całego świata. Trudno sobie wyobrazić, abyśmy stali z boku. Wykorzystując tzw. rentę zapóźnienia powinniśmy być raczej liderami nie tylko żywnościowego wykorzystania produkcji rolniczej – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef polskiej delegacji podkreślił również rolę gospodarki leśnej, zwracając uwagę na spójne podejście do ograniczania emisji szkodliwych substancji i jednoczesnego zwiększania pochłaniania tej emisji.

– Jeżeli będziemy występowali razem to będziemy mocniejsi, bo przecież obecnie środki unijne na badania, na innowacyjność w bardzo minimalnym stopniu trafiają do nas – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W trakcie dzisiejszych obrad polski minister podziękował za prezydencję słowacką, która podjęła między innymi działania na rzecz wyeliminowania podwójnych standardów żywności na terenie Unii Europejskiej.

Ministrowie dyskutowali o podwójnej jakości żywności w kontekście zatwierdzenia przez Parlament Europejski dyrektywy w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Minister J. K. Ardanowski poinformował, iż podwójne standardy produktów nie maja uzasadnienia na wspólnym rynku europejskim, a zasady uczciwej konkurencji zobowiązują, aby wszyscy konsumenci byli traktowani jednakowo.

– Nie ma żadnego uzasadnienia dla podwójnych standardów żywności. To jest po prostu oszustwo, oszustwo wobec konsumentów – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister zwrócił przy tym uwagę na kwestię marek własnych. Według niego takie produkty nie mogą udawać czegoś innego, niż to czym są w rzeczywistości. Minister podkreślił, że producenci i właściciele sklepów wielkopowierzchniowych nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie składu produktów.

– Te same produkty nie mogą rażąco różnić się ceną. Jeżeli tak jest, to oznacza, że do produkcji zostały zastosowane jakieś zamienniki, substytuty. Tym samym jest to inny produkt – powiedział minister.

Zwrócił również uwagę na konieczność ścisłego współdziałania nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również w ramach całego regionu i całej Unii Europejskiej.

– Możemy, jako Unia Europejska, skutecznie konkurować na globalnym rynku tylko wówczas jeżeli kraje naszego regionu będą tak samo traktowane i wspierane – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas dzisiejszego spotkania nastąpiło także przekazanie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej na ręce Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej.

Na marginesie spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w poszerzonej formule, odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z  ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy polsko-czeskiej w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa i jakości żywności.

Nawiązując do rozmów, jakie odbyły się w Warszawie w dniu 6 maja 2019 roku na szczeblu wiceministrów, obaj ministrowie potwierdzili gotowość do realizacji podjętych ustaleń. Podkreślono, iż kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur Unii Europejskiej. Ministrowie potwierdzili chęć wymiany doświadczeń i korzystania z osiągnięć każdej ze stron. Lepsze wzajemne zrozumienie systemów i specyfiki kraju pozwoli na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach trudnych i lepsze dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Podczas rozmowy minister Ardanowski potwierdził gotowość do organizacji w Polsce roboczej wizyty Głównego Lekarza Weterynarii Republiki Czeskiej, w możliwie najbliższym terminie.

Ministrowie ustalili, iż o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności pochodzącej zarówno z Polski, jak i Republiki Czeskiej, będzie niezwłocznie informowana druga strona, celem jak najszybszego ustalenia źródła zakażenia. Następnie podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje; informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), a następnie przekazana opinii publicznej.

Minister Ardanowski zaproponował ministrowi Tomanowi bardziej aktywną współpracę polsko-czeską na forum UE w wielu kwestiach ważnych dla sektorów rolnych obu krajów.

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *