Spotkanie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym

W dniu 29 listopada bieżącego roku spotkała się Wojewódzka Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Wojciech Jankowiak.

Komisja pochyliła się nad sprawą bezpieczeństwa praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów szkół rolniczych w gospodarstwach indywidualnych. Wiele rolników nie chce przyjąć uczniów na praktyki. Większość praktykantów to dzieci rolników, które odbywają praktyki w swoich gospodarstwach. Powstał pomysł aby zarówno uczniów, nauczycieli jak i rolników przyjmujących praktykantów przeszkolić z bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach. Bezpieczna praca w gospodarstwach obejmuje bardzo wiele tematów między innymi: prace z maszynami rolniczymi, pracę ze zwierzętami, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pracę ze środkami ochrony roślin itp.

Takie szkolenie podniosłoby nie tylko świadomość wszystkich uczestników rolniczych praktyk zawodowych ale przede wszystkim podniosłoby bezpieczeństwo w gospodarstwach. Zdaniem komisji należałoby włączyć do szkoleń również pomoc przedmedyczną. Zwrócono również uwagę na trudność pozyskania gospodarstw chcących przyjąć młodzież na praktyki. Z jednej strony dodatkowe obowiązki i bardzo duża odpowiedzialność za młode, często jeszcze nieletnie osoby, a z drugiej zagrożenie przenoszeniem chorób zwłaszcza w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Wskazane byłoby też przygotowanie pedagogiczne dla rolników uczących przyszłych rolników. Niektóre szkoły rolnicze z terenu południa Wielkopolski już prowadzą szkolenia z bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych dla rolników przyjmujących praktykantów.

Komisja wskazała również, że nie wszystkie gospodarstwa spełniają podstawowe standardy BHP. Zaproponowano aby spróbować zainteresować edukacją przyszłych rolników gospodarstwa biorące udział w konkursie organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kojonej edycji konkursu. Dotrzeć również do wcześniejszych laureatów i przestawić propozycję wzięcia udziału w edukacji młodych rolników.

Komisja postanowiła dopracować szczegóły na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na marzec przyszłego roku.

 

 

WIR, fot. WIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *