Spotkanie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym

W dniu 29 listopada bieżącego roku spotkała się Wojewódzka Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Wojciech Jankowiak.

Komisja pochyliła się nad sprawą bezpieczeństwa praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów szkół rolniczych w gospodarstwach indywidualnych. Wiele rolników nie chce przyjąć uczniów na praktyki. Większość praktykantów to dzieci rolników, które odbywają praktyki w swoich gospodarstwach. Powstał pomysł aby zarówno uczniów, nauczycieli jak i rolników przyjmujących praktykantów przeszkolić z bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach. Bezpieczna praca w gospodarstwach obejmuje bardzo wiele tematów między innymi: prace z maszynami rolniczymi, pracę ze zwierzętami, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pracę ze środkami ochrony roślin itp.

Takie szkolenie podniosłoby nie tylko świadomość wszystkich uczestników rolniczych praktyk zawodowych ale przede wszystkim podniosłoby bezpieczeństwo w gospodarstwach. Zdaniem komisji należałoby włączyć do szkoleń również pomoc przedmedyczną. Zwrócono również uwagę na trudność pozyskania gospodarstw chcących przyjąć młodzież na praktyki. Z jednej strony dodatkowe obowiązki i bardzo duża odpowiedzialność za młode, często jeszcze nieletnie osoby, a z drugiej zagrożenie przenoszeniem chorób zwłaszcza w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Wskazane byłoby też przygotowanie pedagogiczne dla rolników uczących przyszłych rolników. Niektóre szkoły rolnicze z terenu południa Wielkopolski już prowadzą szkolenia z bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych dla rolników przyjmujących praktykantów.

Komisja wskazała również, że nie wszystkie gospodarstwa spełniają podstawowe standardy BHP. Zaproponowano aby spróbować zainteresować edukacją przyszłych rolników gospodarstwa biorące udział w konkursie organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kojonej edycji konkursu. Dotrzeć również do wcześniejszych laureatów i przestawić propozycję wzięcia udziału w edukacji młodych rolników.

Komisja postanowiła dopracować szczegóły na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na marzec przyszłego roku.

 

 

WIR, fot. WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *