Spotkanie Klubu Dobrego Rolnika

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński, w imieniu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego wziął udział w pierwszym w tym roku spotkaniu Klubu Dobrego Rolnika.

Spotkanie odbyło się 4 stycznia br. w Strzelnie w woj. kujawsko-pomorskim. Tego typu spotkania odbywają się w sezonie jesienno-zimowym i mają stałą określoną formę. Rozpoczyna je wykład zaproszonego gościa, a następnie odbywa się dyskusja osób zainteresowanych. Gośćmi rolników są najczęściej wykładowcy znanych polskich uczelni oraz osoby odpowiedzialne za politykę rolną.

Wiceminister Ryszard Kamiński omówił m.in. harmonogram naboru wniosków w ramach PROW na 2020.  

– Znajomość harmonogramu pomoże rolnikom w  planowaniu działalności, przygotowywaniu dokumentów, opracowywaniu projektów i  składaniu wniosków do  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o unijne wsparcie podkreślił podsekretarz stanu.

Ryszard Kamiński odniósł się również do kwestii dotyczących niedoborów wody na Kujawach, a także problemów dotyczących depopulacji dzików i bioasekuracji związanej z ASF.

Klub Dobrego Rolnika rozpoczął swoją pracę rozpoczął w 2000 roku pod patronatem bardzo zasłużonego, zwłaszcza dla regionu Wielkopolski i Pomorza, Towarzystwa Czytelni Ludowych, które powstało pod zaborem pruskim w 1880 roku. Klub jest kontynuatorem działalności Prymasowskiego Uniwersytetu Ludowego (PULS) i w swoich założeniach realizuje hasła pracy organicznej, które były fundamentem działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Gospodarzem miejsca spotkania jest proboszcz parafii Św. Trójcy w Strzelnie – ks. kanonik Otton Szymków, który użycza rolnikom pomieszczenie, podejmując ich każdorazowo kawą i ciastem. Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie, w soboty w górnej sali Muzeum – Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława obok Bazyliki.

Tradycyjnie inauguracją spotkań każdego kolejnego sezonu jest udział we mszy świętej, a następnie wysłuchanie wykładu, którego tematyka bardzo często dotyczy wiedzy o polskiej historii i kulturze oraz świadomości patriotycznej.

Spotkania gromadzą grono kilkudziesięciu rolników – gospodarzy z terenu ościennych gmin.

 

 

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *