Spotkanie izb rolniczych w Olsztynie

W Olsztynie odbyło się coroczne spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane. Tematy te zreferował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, który pełni funkcję Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa oddziałów terenowych ARiMR, ARR i ANR z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Kolejny problem rolników, który poruszono w trakcie dyskusji to szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował o pracach nad Porozumieniem w sprawie ustanowienia nowego prawa łowieckiego toczącymi się pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, Krajową Radą Izb Rolniczych i Lasami Państwowymi, które ma wypracować skuteczne rozwiązania. Uczestnicy podkreślali, że największą potrzebą jest właściwa wycena szkód i wypłata odszkodowań.

Następnie odbyło się szkolenie dla uczestników spotkania pn. „Realizowanie kampanii społecznych – w sprawach trudnych dla izb rolniczych” przeprowadzone przez panią Anetę Siejkę.

W drugim dniu spotkania omówiono tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej w praktyce. Temat przedstawiła pani Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Drugim tematem przedstawionym przez pana Konrada Rojewskiego z Polskiego Towarzystwa Reasekuracji były najważniejsze kwestie związane z ubezpieczeniem upraw. Następnie pan Daniel Zahorenko przedstawił działanie i ofertę ubezpieczeniową Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Temat odszkodowania i szacowania szkód z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych referował pan Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *