Spotkanie interesariuszy europejskiego sektora wołowiny odbędzie się w Polsce

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ( partnerzy projektu w Polsce ) zapraszają wszystkie podmioty sektora wołowiny z całej Europy do wzięcia udziału w pierwszym międzynarodowym spotkaniu BovINE – pierwszej i jedynej sieci, finansowanej ze środków europejskich, której głównym celem jest poprawa kondycji i zrównoważonego rozwoju całego sektora.

Spotkanie internetowe BovINE, Zrównoważona produkcja wołowiny w Europie – Polityka i Praktyka w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, skupi się na tym, jak można poprawić zrównoważony rozwój całego łańcucha wartości, dzieląc się innowacjami naukowymi i przykładami dobrych praktyk rolniczych z uczestnikami z całej Europy.

Wydarzenie, które odbędzie się w dniu 1. grudnia 2020 r. jest organizowane przez sieć BovINE – projekt finansowany przez Unię Europejską, który koncentruje się na rozwiązywaniu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoi sektor wołowiny.

Do wygłoszenia prelekcji zostali zaproszeni : Janusz Wojciechowski (Europejski Komisarz ds. Rolnictwa), Grzegorz Puda (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Jean Pierre Fleury (Przewodniczący Grupy Roboczej Copa-Cogeca „Wołowina i cielęcina”), Jacek Zarzecki (Przewodniczący Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego) oraz Jean Francoise Hocquete (Scientific Reference Group of International Meat Research 3GF, INRAE, President of EAAP cattle commission).

Organizatorem pierwszego spotkania BovINE w Polsce jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, których profesjonalne działania na rzecz rozwoju Sektora Wołowiny zostały zauważone i docenione na forum europejskim.

Koordynator projektu BovINE, Profesor Maeve Henchion (Teagasc, Irlandia):

Bardzo się cieszę, że pierwsze międzynarodowe spotkanie BovINE jest organizowane przez naszego partnera, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną europejskie i polskie perspektywy dotyczące przyszłości produkcji wołowiny w Europie oraz wirtualnie zgromadzi rolników, doradców, badaczy i innych interesariuszy z całej Europy. Uczestnicy omówią innowacyjne i praktyczne rozwiązania aktualnych wyzwań stojących przed sektorem wołowiny. Jak na ironię, ograniczenia spowodowane pandemią Covid19 dają nam doskonałą okazję do jeszcze większej innowacyjności i dotarcia do szerszej grupy odbiorców. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski zostanie zapewnione za pośrednictwem naszej platformy konferencyjnej, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych europejską branżą wołowiny do uczestnictwa w tym wydarzeniu.”

Podczas spotkania zostanie omówionych czterdzieści innowacji naukowych i dziewięć dobrych praktyk w ramach czterech obszarów tematycznych: odporności społeczno-ekonomicznej, zdrowia i dobrostanu zwierząt, wydajności produkcji i jakości mięsa oraz zrównoważenia środowiskowego. Każda rekomendacja dotyczy konkretnych wyzwań stojących obecnie przed europejskimi hodowcami bydła i obejmuje przykładowo kulawiznę buhajów, zmniejszenie śmiertelności nowo narodzonych cieląt, zmniejszenie śladu węglowego produkcji wołowiny, planowanie ekonomiczne hodowli bydła mięsnego oraz narzędzia monitorowania zwierząt w produkcji wołowiny.

Asysta Consulting, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *