Sposoby finansowania inwestycji w polskim rolnictwie

Miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych rolników w 2016 roku był najniższy wśród głównych grup społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie rokrocznie polscy rolnicy kupują kilka tysięcy ciągników. Jakie są najważniejsze źródła finansowania inwestycji?

Koniunktura na rynku ciągników i przyczep rolniczych to miarodajny wskaźnik nastrojów inwestycyjnych w rolnictwie. Obecnie na każde 100 ha ziemi przypada w Polsce 13 ciągników rolniczych, podczas gdy w Danii wskaźnik ten wynosi zaledwie 5. Możemy więc mówićo dużym nasyceniu tymi maszynami polskich gospodarstw.  

– Sprzedaż maszyn rolniczych jest mocno powiązana z dostępnością i dystrybucją środków finansowych  z Unii Europejskiej – mówi Jacek Zwierski, dyrektor rynku maszyn i urządzeń
w Santander Leasing – Stąd nienajlepszy wynik w latach 2016-2017 oraz w pierwszych
dziesięciu miesiącach bieżącego roku. W tym roku  zostało zarejestrowanych 6,9 tys. ciągników, co oznacza spadek r/r o 8 proc.  Końcówka roku niestety nie zapowiada poprawy sytuacji. Ponownie sprzedaż jest mocno uzależniona od realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dodaje. – Stąd coraz większe znaczenie powinny odgrywać naturalne zakupy związane z potrzebami inwestycyjnymi rolników. Przy finansowaniu tych inwestycji istotną rolę będą odgrywały atrakcyjne oferty finansowania fabrycznego proponowane przez producentów. Przykładem takiego działania może być bardzo dobrze przyjęty i odbierany przez rolników program finansowania ciągników marki Kubota, tworzony przy udziale i zaangażowaniu Santander Leasing – podkreśla Jacek Zwierski.  

Rolnicy inwestują i z optymizmem patrzą w przyszłość

W takim kontekście,  dane z raportu „Portret Polskiego Rolnika” przygotowanego przez Attention Marketing, Agrotime i PMR pokazują jak intensywnie polscy rolnicy inwestowali
w park maszynowy. W ciągu ostatnich trzech lat aż 86 proc. ankietowanych rolników zakupiło maszynę lub urządzenie rolnicze, a 69 proc. planuje taki zakup w perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat. Gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 50 ha w 2016 roku posiadały średnio ponad 3,5 ciągnika, w tym ponad 1,7 ciągnika o mocy przekraczającej 100 kW. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha, posiadały średnio ponad 4,7 ciągnika.

Z opracowania wynika, że najpopularniejszą metodą finansowania maszyn wciąż jest gotówka (54 proc. ankietowanych w taki sposób planuje sfinansować inwestycję). Na drugim miejscu, według wskazań wśród badanych, jest wsparcie finansowe w ramach dotacji z Unii (38 proc.). Popularnością rolników cieszą się także kredyt inwestycyjny (26 proc.), programy finansowania fabrycznego (17 proc.), pożyczki rolnicze (13 proc.) oraz leasing (11 proc.).
– Usługi firm leasingowych od lat zyskują na popularności z kilku powodów – tłumaczy Jacek Zwierski – To przede wszystkim dostępność, szczególnie istotna z punktu widzenia rolników mieszkających i pracujących z dala od ośrodków miejskich, ale również minimum formalności oraz szybkość decyzji o przyznaniu finansowania. W kontekście wyników badań, wskazujących, że gros inwestujących rolników wykorzystuje unijne wsparcie, ważny jest fakt, że to właśnie pożyczka jest najlepszym narzędziem uzupełniającym finansowanie z UE – wskazuje.

Leasing czy pożyczka?

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 roku, spółka sfinansowała pożyczką maszyny rolnicze o łącznej wartości 567,6 mln złotych, a leasingiem maszyny o wartości 64,3 mln złotych. To potwierdza, że zdecydowanie większą popularnością wśród rolników finansujących się w Santander Leasing cieszy się pożyczka.

– Z punktu widzenia branży leasingu, ważniejsze od wybieranej usługi jest sam fakt, że  rolnicy nadal chcą inwestować, finansując przy tym rozwój swoich gospodarstw z naszą pomocą. Takie podejście to dobry prognostyk zarówno dla rynku agro, jak i rynku leasingu – podsumowuje Jacek Zwierski z Santander Leasing. Dokładnie 69 proc. ankietowanych rolników planuje zakup w perspektywie maszyn i urządzeń w czasie najbliższych dwóch-trzech lat. Polscy rolnicy mają również ambitne plany związane z powiększaniem areału swojego gospodarstwa – chęć taką wykazuje 49 proc. badanych. I w tym przypadku oferta pożyczki Santander Leasing jest bardzo często korzystnym wyborem w porównaniu
z ofertami dostępnymi w placówkach konkurencyjnych Banków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *