Sól potasowa – czy będą rekompensaty za embargo?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie embarga na nawóz potasowy.

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej uzgodnili w czerwcu br. nałożenie embarga na Białoruś, a jednym z elementów ma być wprowadzenie całkowitego zakazu importu soli potasowej i nawozów potasowych.

Należy zaznaczyć, że Białoruś jest jednym z największych na świecie producentów potasu dla rolnictwa. Ponadto jest najbliższym sąsiadem Polski i import z tego kraju jest podstawowym źródłem nawozów potasowych dla polskich rolników.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych odcięcie głównego źródła zaopatrzenia z pewnością przyniesie efekty w postaci trudności w zaopatrzeniu oraz znacznej podwyżki cen nawozów potasowych na polskim rynku. Spodziewane skutki działań politycznych budzą niepokój rolników, którzy muszą zapewnić właściwe i zrównoważone nawożenie aby wyprodukować żywność.

Przedstawiając powyższe zwrócono się do Komisarza z poniższymi pytaniami:

1) Czy Pan Komisarz zleci przeprowadzenie oceny wpływu wprowadzenia embarga na ceny nawozów w Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce?

2) Czy Pan Komisarz planuje przepisy dotyczące rekompensat dla rolników, które pozwolą na zakup droższych nawozów innego pochodzenia?

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *