Słonecznik w Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wystąpienie z inicjatywą legislacyjną wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Zdaniem delegatów Krajowej Rady promocja słonecznika i przetworów pochodzących z jego przetworzenia powinna być ujęta w ww. ustawie. Będzie to sprzyjało promocji uprawy słonecznika w Polsce, co z powodu zmian klimatycznych staje się możliwe i coraz popularniejsze. Jednocześnie wypełniona zostanie luka prawna, która powoduje, że ze środków funduszu promocji roślin oleistych nie mogą korzystać producenci nasion słonecznika i oleju słonecznikowego.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *