Ślimaki z rodzaju Pomacea są zagrożeniem dla upraw

Ślimaki z rodzaju Pomacea, popularnie zwane ampulariami, które po raz pierwszy zostały wykryte na terytorium Unii Europejskiej w 2009 r. w Hiszpanii, mogą powodować poważne zagrożenie dla upraw ryżu w rejonach Europy Południowej, jak również stanowić zagrożenie dla wielu gatunków roślin wodnych i przyczyniać się do zaburzenia równowagi ekologicznej na terenach podmokłych i zalewowych. Gatunki ślimaków z tego rodzaju mają duży potencjał inwazyjny i mogą wypierać z naturalnych środowisk rodzime gatunki mięczaków.

Ślimaki z rodzaju Pomacea zostały wymienione na liście agrofagów kwarantannowych dla Unii Europejskiej w załączniku II część B rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072.

W związku z umieszczeniem ślimaków z rodzaju Pomacea na liście agrofagów kwarantannowych, obowiązuje całkowity zakaz ich wprowadzania (importowania) do Unii, a także sprzedaży, hodowli i rozmnażania tych zwierząt na terytorium Unii Europejskiej, w tym również w zamkniętej hodowli akwarystycznej, nawet amatorskiej. Wprowadzane do Unii Europejskiej i przemieszczane w jej obrębie rośliny akwariowe i wodne również muszą być wolne od jaj i osobników ampularii.

W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa, w tym środowisk profesjonalistów i hobbystów akwarystyki, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa objął patronatem projekt „Łowca Obcych”. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.kumakshrimp.pl/ias/.

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *