Skuteczne rozwiązanie na chwasty w kukurydzy

Popularność kukurydzy na polskich polach zdecydowanie wzrasta. Jednocześnie rosną też wymogi, jakie producenci mleka i mięsa stawiają kukurydzy przeznaczonej na paszę. Dlatego rolnicy szukają herbicydów, które zapewnią zwalczanie chwastów obniżających i pogarszających plon, a jednocześnie będą bezpieczne dla upraw oraz korzystne ekonomicznie. Dla plantatorów kukurydzy firma INNVIGO przygotowała skuteczne rozwiązanie – preparaty Rincon 25 SG i Henik 50 SG.

Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę kukurydzy na kiszonkę i na ziarno – czyli na paszę dla zwierząt. Rolnicy chętnie sięgają po nowe, wysoko plonujące odmiany, które charakteryzuje krótszy okres wegetacji. Rośnie znaczenie gospodarcze kukurydzy, a jednocześnie producenci mleka i mięsa bardzo zwracają uwagę na jakość komponentów przeznaczonych do żywienia bydła i trzody. Jednym z głównych czynników, który obniża plon kukurydzy i pogarsza jego jakość, są chwasty. Dlatego tak ważne są rozwiązania herbicydowe, które zapewnią skuteczną ochronę w korzystnej cenie. Kolejnym istotnym kryterium jest bezpieczeństwo i unikanie fitotoksyczności, ponieważ kukurydza wykazuje dużą wrażliwość na utrudnienia podczas wegetacji i na zbyt agresywne, nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi.
Stosowane są trzy systemy zwalczania chwastów w kukurydzy: doglebowy, nalistny oraz zabiegi sekwencyjne. Skuteczność systemu doglebowego jest uzależniona od wilgotności podłoża. Taki zabieg nie działa w przypadku chwastów późno wschodzących, wieloletnich, a ryzyko wtórnego zachwaszczenia w warunkach suszy jest wysokie. Zabiegi sekwencyjne pozwalają natomiast na dobór różnych substancji aktywnych i włączenie dodatkowych produktów, ale wiążą się z wyższymi kosztami i koniecznością dwukrotnego wyjazdu w pole. W praktyce korzystne może się okazać rozwiązanie nalistne, polegające na doborze stosowanych środków do występujących na polu gatunków chwastów. Atutem tego systemu ochrony jest nie tylko wysoka skuteczność i oszczędność czasu oraz pieniędzy, ale również szerokie okno aplikacji, tzn. faza 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Dlaczego ochrona herbicydowa kukurydzy jest tak istotna? Wyjaśniał to Marek Skwira, Product Manager ds. kukurydzy w Limagrain: – Kukurydza jest rośliną światłolubną, siejemy ją w dużych międzyrzędziach, tu jest świetne pole manewru do wzrostu chwastów. Jeśli chcemy osiągnąć wysoki plon zarówno świeżej, jak i suchej masy, musimy mieć czyste pole, ponieważ kukurydza nie lubi konkurencji chwastów. Ona się wtedy gorzej rozwija, wydając gorszy plon.
– Ochrona kukurydzy to przede wszystkim zabiegi herbicydowe. Wysoka jakość ziarna czy kiszonki w dużej mierze zależy od wczesnych zabiegów herbicydowych. Konkurencja chwastów powoduje to, że kukurydza, już w tych wczesnych fazach, rozwija się nieprawidłowo. mówił Marcin Bystroński z firmy INNVIGO, Menedżer ds. upraw rolniczych. – W INNVIGO mamy skuteczne rozwiązanie: Rincon 25 SG i Henik 50 SG, czyli rimsulfuron i nikosulfuron, na typowo powschodowy zabieg w kukurydzy.
Rincon 25 SG zwalcza najgroźniejsze chwasty – zarówno jedno-, jak i dwuliścienne. Preparat działa systemicznie, a formulacja SG sprawia, że bardzo szybko przemieszcza się wewnątrz chwastów i już po godzinie od zastosowania hamuje ich rozwój. Najlepsze efekty zapewnia aplikacja herbicydu Rincon w najwrażliwszych fazach rozwojowych chwastów (2-4 liście w przypadku jednorocznych). Zastosowanie preparatu Rincon jest rekomendowane na tych polach kukurydzy, gdzie przeważają trudniejsze do zlikwidowania chwasty jednoliścienne.
Henik 50 SG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym na chwasty jedno- i dwuliścienne. Po pobraniu przez roślinę Henik szybko przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie blokuje podziały komórkowe, doprowadzając do zamierania chwastów. Herbicyd Henik to optymalne rozwiązanie w przypadku pól, na których dominują chwasty dwuliścienne, a uprawiana odmiana kukurydzy cechuje się większą wrażliwością.
Zarówno Rincon 25 SG, jak i Henik 50 SG to preparaty, które doskonale spełniają rolę partnerów do mieszanin zbiornikowych. Rincon może być stosowany w kombinacjach z terbutyloazyną, mezotrionem czy petoksamidem (z dodatkiem adiuwantów Silitop 90 EC lub Asystent+ 90 EC). Henik sprawdza się w mieszaninach zbiornikowych z herbicydem Rincon, jak również z preparatami zawierającymi substancje czynne: florasulam, dikamba, bromoksynil (w połączeniu z adiuwantami Silitop 90 EC albo Asystent+ 90 EC).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *