Seminarium Geopa-Copa

W Kopenhadze odbyło się seminarium Geopa-Copa „Organizacja pracy w rolnictwie: porównawcza analiza krajowa – koszty pracy”, w którym udział wziął z ramienia KRIR – Marek Borowski, Delegat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

 

Podczas seminarium dyskutowano m.in. nt. siły roboczej i pracy pracowników zagranicznych w duńskim sektorze rolnym, a także przedstawiono prezentacje na temat układów zbiorowych pracy we włoskim rolnictwie, czy organizacji czasu pracy w układach zbiorowych w Finlandii. Uczestnicy seminarium zapoznali się także z prawem oświatowym w Danii i zakresie szkoleń w rolnictwie.

 

Seminarium w Kopenhadze było również okazją do wstępnej prezentacji treści i formy końcowego raportu „Koszty pracy w rolnictwie: krajowa analiza porównawcza”, który jest prowadzony przez Centrum Studiów nad Polityką Europejską.

 

Rolnictwo generuje blisko 5% miejsc pracy w UE i ma w dalszym ciągu duże znaczenie w Unii Europejskiej. Sektor rolnictwa jest w dużym stopniu uzależniony od nakładów pracy jednakże standardy dotyczące wynagrodzenia pracowników są nadal niejednolite, a istniejące informacje na ten temat nie zawsze są łatwo dostępne.

 

Po raz pierwszy tego typu badanie prowadzone jest na szczeblu UE, a Geopa-Copa dąży do uzyskania ponadnarodowego zrozumienia struktury kosztów pracy w sektorze rolnym. Dzięki niej pracodawcy i pracownicy mogliby łatwo uzyskać przegląd przeciętnego wynagrodzenia oraz praw/obowiązków. Lepsze zrozumienie oraz zdanie sobie sprawy z wagi tego tematu przyczyni się do poprawy warunków pracy, zapobieżenia dumpingowi socjalnemu i nieuczciwej konkurencji, zwalczania oszustw i nadużyć związanych z delegowaniem pracowników oraz do wspierania integracji społecznej, mobilności pracowników i pośrednictwa pracy. Projekt ten jest organizowany w ramach trzech seminariów, które są poprzedzone europejskimi badaniami przeprowadzanymi wśród dwudziestu pięciu naszych członków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *