Sejmowa Komisja Rolnictwa o WPR po 2020 r.

24 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Oczekiwania resortu rolnictwa względem propozycji zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. przedstawił Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykład na temat wpływu dopłat bezpośrednich na rynek rolno- spożywczy w Polsce w ujęciu makroekonomicznym zaprezentowała dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanowisko w sprawie dopłat bezpośrednich dla branży spożywczej z perspektywy biznesu przedstawił Tomasz Rogala, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. –  polskiego producenta wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

Podczas dyskusji stwierdzono, że płatności bezpośrednie są niezbędnym elementem zachowania konkurencyjności polskiego rolnictwa i należy w trwających rozmowach z Komisją Europejską zabiegać o utrzymanie ich oraz dążenie do wyrównania ich wysokości do poziomu innych państw UE.

Na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęły projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *