SARPLON – nowa linia nawozów dolistnych od CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, poszerzył swoją ofertę dla rolnictwa o nową linię nawozów dolistnych. Marka SARPLON® to najwyższej jakości produkty zawierające niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy wpływające korzystnie na wielkość i jakość plonu. Dokarmianie dolistne stosowane w odpowiedniej fazie wzrostu jest skutecznym sposobem uzupełniania niedoborów składników pokarmowych, pozwalającym na wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Nawozy SARPLON® wpływają na zwiększenie tolerancji roślin na warunki stresowe i choroby oraz stymulują procesy metaboliczne. Mogą być stosowane w szerokim zakresie faz rozwojowych roślin uprawnych, zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym.

Dokarmianie pozakorzeniowe charakteryzuje się wysokim stopniem i tempem wykorzystania składników pokarmowych. Dolistne zastosowanie mikroelementów w odpowiedniej fazie wzrostu zabezpiecza rośliny przed utratą ich potencjału plonotwórczego. Stosowane jest we wszystkich uprawach w tym również: zbożach, rzepaku i kukurydzy. Wiele czynników, często niezależnych od rolnika, może być przyczyną powstania niedoborów składników pokarmowych. Zastosowanie nawozów dolistnych przeciwdziała konsekwencjom tych niedoborów wpływając korzystnie na jakość i wielkość plonu. Wskutek wzrostu zaufania rolników do nawozów dolistnych, a co za tym idzie zwiększeniu powierzchni ich stosowania, rynek ten wzrósł w ciągu ostatnich sześciu lat
o kilkadziesiąt procent.

– Poszerzenie oferty CIECH Sarzyna o nawozy specjalistyczne to dla nas naturalny kolejny krok
w rozwoju. Globalny wzrost liczby ludności oraz niekorzystne warunki klimatyczne skłaniają rolników do działań interwencyjnych w dokarmianiu roślin w celu maksymalizacji plonu z 1 ha upraw. Chcemy wyjść im naprzeciw oferując już nie tylko sprawdzone środki ochrony roślin, ale także wysokiej klasy nawozy specjalistyczne. Ich najwyższą jakość gwarantuje firma ADOB, lider technologiczny w sektorze nawozów, z którym przygotowaliśmy ich skład. Dzięki dzisiejszej, silnej pozycji CIECH Sarzyna na rynku środków ochrony roślin, możemy zaoferować polskim rolnikom wysoką jakość nawozów w przystępnej cenie – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

W ofercie przedsezonowej CIECH Sarzyna na rok 2018 na rynku zadebiutowały już cztery nawozy dolistne SARPLON® – „Zboża”, „Kukurydza”, „Rzepak” i „Uniwersalny”.

Profesjonalne nawozy dolistne SARPLON® dopasowane są do potrzeb i oczekiwań rolników. Zastosowanie dwóch chelatów pozwala na pełną rozpuszczalność nawozów w wodzie oraz stabilność roztworu i przyswajalność składników w szerokim zakresie pH. Sprzyja również szybkiemu i skutecznemu przenikaniu mikroskładników przez błony roślin, a doskonale zbilansowany skład nawozów odpowiada na potrzeby upraw. Nawozy SARPLON® wpływają również na zwiększenie tolerancji roślin na warunki stresowe i choroby oraz stymulują procesy metaboliczne przyczyniając się do zwiększenia plonu.

Nawozy dolistne SARPLON mogą być stosowane w szerokim zakresie faz rozwojowych roślin uprawnych, zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym. Stanowią uzupełnienie oferty również dzięki możliwości łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin CIECH Sarzyna, np. z rodziną produktów CHWASTOX. Poszerzona oferta CIECH Sarzyna daje ich użytkownikom podwójną korzyść – uprawy wolne od chwastów oraz większy plon, wyższej jakości.

Spółka CIECH Sarzyna konsekwentnie rozbudowuje swój biznes AGRO poprzez rozwój portfolio produktowego, za które odpowiada centrum badawczo-rozwojowe CIECH, budowę nowych kanałów dystrybucji, wzmocnienie sił sprzedażowych czy intensyfikację działań marketingowych. Poszerzając swoją ofertę dla rolnictwa o nawozy profesjonalne, Spółka zamierza wzmocnić swoją pozycję rynkową oraz wizerunek kompleksowego producenta produktów AGRO. Biznes AGRO to coraz ważniejszy obszar działalności dla całej Grupy CIECH, która kieruje do niego nie tylko produkty z segmentu organicznego, ale także sodowego – np. sodę paszową i sól paszową, a w przyszłości lizawki solne przeznaczone dla zwierząt hodowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *