Samorząd w sprawie importu tuczników

Wielkopolska Izba Rolnicza na początku czerwca br. interweniowała w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie wzmożonego przywozu do Polski tuczników z Niderlandów oraz Niemiec, będącego wynikiem zamykania w tamtych krajach zakładów ubojowych, na skutek epidemii koronawirusa.

MRiRW poinformowało, że państwo członkowskie UE nie może wprowadzić zakazu handlu zwierzętami z innego państwa członkowskiego UE, gdyż zakaz ten łamałby zasadę swobodnego przepływu towarów obowiązującą na terenie UE. W dalszej części pisma wskazano jakie kontrole weterynaryjne są prowadzone przez państwo członkowskie pochodzenia zwierząt oraz polskie władze weterynaryjne. Wskazano, że dodatkowo na trasie przewozu przesyłki zwierząt, przeprowadzane są kontrole dobrostanu 100% przesyłek zwierząt zatrzymujących się na 24-godzinny odpoczynek w zatwierdzonych punktach kontroli (miejscach odpoczynku). Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Weterynarii w chwili obecnej nie notowane są naruszenia dobrostanu zwierząt sprowadzanych z terytorium Holandii.

W odniesieniu do poruszonej w piśmie WIR kwestii odbioru zwierząt ze strefy niebieskiej, MRiRW wyjaśniono, że Komisja Europejska przy ustalaniu zasięgu obszarów w związku z ASF posługuje się określonymi kryteriami i parametrami (m.in. podział administracyjny, aspekty geograficzne, obecność naturalnych lub sztucznych barier, przebieg choroby). Zniesienie obszaru zagrożenia, czyli tzw. „niebieskiej strefy”, jest możliwe po upływie 12 miesięcy od ostatniego stwierdzonego ogniska na określonym terytorium. Okres ten może być skrócony do 3 miesięcy w przypadku, gdy na danym terenie liczba ognisk była ograniczona, a wszystkie gospodarstwa niekomercyjne, w których wymogi bioasekuracji nie zostały zachowane, zostały zlikwidowane. MRiRW wskazało, że po upływie terminów na bieżąco składane są do KE wnioski o zniesienie poszczególnych obszarów.

LIR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *