Samorząd rolniczych na spotkaniu z Ministrem Środowiska

W gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z Kierownictwem resortu środowiska dotyczące szkód łowieckich oraz rozprzestrzeniającego się wirusa ASF.

Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu udział wzięli Pan Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR, Pan Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR, Pan Marek Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Pan Piotr Stocki – Delegat PIR do KRIR, Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Pan Aleksander Bojczuk – radca prawny PIR. Resort rolnictwa reprezentowali: Pan Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Pani Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska- Główny Konserwator Przyrody oraz Pan Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa.

Celem spotkania było omówienie kilku bardzo ważnych dla środowiska rolniczego tematów:

    Szacowanie i wycena szkód łowieckich – zarówno od zwierzyny łownej, jak i chronionej;
    współpraca kół łowieckich z rolnikami podczas szacowania i wyceny szkód łowieckich;
    ASF i problem rozprzestrzeniającego się wirusa na nowe tereny.

Podczas spotkania samorząd rolniczy odniósł się do szacowania szkód łowieckich i uznał udział Lasów Państwowych w procesie odwoławczym za bezsensowny, uznając, że zapis ten powinien zostać zmieniony. Ponadto podkreślono wagę udziału izb rolniczych w samym szacowaniu i zasugerowano, za przyzwoleniem Ministra Środowiska, aby przywrócić udział przedstawiciela izby rolniczej w pierwotnym szacowaniu szkód, na wniosek rolnika lub innej strony.

Obecnie obowiązujące zapisy, z których wynika (nieobowiązkowy, ale płatny) udział przedstawiciela ODR w szacowaniu szkód – nie sprawdza się. Podczas spotkania podkreślono nieudolność tego zapisu, gdyż przedstawiciele ODR często nie pojawiają się na szacowaniu lub pojawiają się tylko w dni pracujące w godzinach pracy. Jednak bardzo często termin szacowania szkody wyznaczany jest na dzień wolny od pracy i odbywa się bez udziału przedstawiciela ODR.

Ponadto, istotnym dla zmniejszenia konfliktów związanych z wyceną szkody, byłoby ustalenie cen referencyjnych dla poszczególnych rodzajów plonów. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby ustalanie ostatecznej wysokości odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód łowieckich.

Kolejnym ważnym tematem było omówienie uproszczenia procesów związanych z umożliwieniem odstrzału zwierzyny chronionej tj. np. żubrów, wilków oraz odstrzału ptaków, które coraz częściej powodują szkody w uprawach. Jak podała Pani Minister Golińska w przypadku szkód wyrządzanych przez ptactwo, bardzo trudnym jest znalezienie materialnych dowodów winy poszczególnych gatunków.

Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej omówił problem rozszerzającej się strefy wirusa ASF, stanowiącego duże zagrożenie dla producentów trzody chlewnej. Podkreślił także fakt, że na terenie Województwa warmińsko-mazurskiego brak jest odpowiedniej ilości chłodni, co przyczynia się do zmniejszenia odstrzału dzika. Ponadto, myśliwi nie są zainteresowani odstrzałem w związku z brakiem ustalonej jednolitej stawki za odstrzał zwierzyny.

Należy podkreślić także fakt, że choroba ta zaczyna rozprzestrzeniać się również na duże gospodarstwa, które mają odpowiednią bioasekurację.

Na koniec spotkania  zgodnie ustalono potrzebę utworzenia zespołu z udziałem przedstawicieli resortu środowiska i samorządu rolniczego, w czasie którego będą wypracowane nowe metody szacowania szkód oraz omówiony będzie zakres współpracy tych dwóch środowisk w celu rozwiązania pewnych wspólnych problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *