Samorząd rolniczy w Ministerstwie Środowiska o problemach łowieckich

Odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Wojewódzkich Izb Rolniczych. Podczas spotkania Ministerstwo Środowiska poinformowało o stanie prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz podjętych przez Polski Związek Łowiecki działań nadzorczo- kontrolnych wobec działalności niektórych kół łowieckich.

Ministerstwo Środowiska przyznało również, że faktyczny stan zwierzyny zdecydowanie przekracza optymalną dla środowiska i rolników liczebność zwierzyny. Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Konieczny zaznaczył, że sukcesywnie będą wydane decyzje umożliwiające zwiększenie odstrzałów, a szczególnie będzie to odnosiło się do gatunków dużych (łoś, jeleń).

Przedstawiciel Lasów Państwowych omówił stan zwierzyny oraz realizację odstrzałów, jak również zaznaczył konieczność zmniejszenia populacji zwierzyny, szczególnie jeleni oraz dzików.

Przedstawiciele Izb Rolniczych zaznaczyli konieczność jak najszybszego wprowadzenia przepisów ustawy Prawo łowieckie, która uzyskała pozytywną opinię samorządu rolniczego. Podkreślono konieczność obliczenia przez Polski Związek Łowiecki stanu zwierzyny oraz dokonywania niezależnej oceny szkód łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność zwiększenia środków finansowych w ramach Funduszu Odszkodowawczego.

Podczas spotkania padł m.in. wniosek o włączeniu obcych gatunków (np. muflonów) wprowadzonych przez koła łowieckie, a wyrządzających szkody w uprawach rolnych, na listę gatunków, za których szkody będzie odpowiadać koło łowieckie.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *