Samorząd rolniczy postuluje wydłużenie okresu polowań na gęsi

Mając na uwadze liczne interwencje rolników z terenu powiatu nyskiego zgłaszane do Starostwa Powiatowego w Nysie oraz nadesłane pismo Starosty Nyskiego w tej sprawie, Zarząd KRIR w dniu 25 kwietnia 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Ministra Środowiska o wsparcie działań zmierzających do wydłużenia okresu polowań na gęsi zbożowe i gęsi biało czelne na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r. (z późn. zm.) w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, polowanie na gęsi zbożowe i białoczelne odbywa się w okresie od dnia 01.09. do dnia 21.12., lecz wyjątkami w obowiązującym przepisie są tereny województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, gdzie okres ten wydłużony został do dnia 31.01.. Województwo opolskie bezpośrednio graniczy i sąsiaduje z województwem wielkopolskim i dolnośląskim, lecz w przedmiotowym Rozporządzeniu nie zostało ujęte. W powiecie nyskim znajdują się trzy zbiorniki wodne, tj. zbiornik nyski, otmuchowski i paczkowski, na których zimują przylatujące z północy dzikie gęsi. Zbiorniki te swoimi granicami brzegowymi znajdują się na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego, zatem na terenie tych samych zbiorników po dwóch ich różnych stronach brzegu ustanowione zostały dwa różniące się okresy polowań. W związku z powyższym po zakończeniu okresu polowań na terenie województwa opolskiego, tabuny dzikich gęsi zimujące na ww. wymienionych zbiornikach wodnych, przestają żerować równomiernie w całej okolicy jezior, przestrzeliwane na terenie województwa dolnośląskiego, zlatują na bezpieczne tereny rolne województwa opolskiego, powodując znaczne straty w uprawach rolnych, szczególnie niszcząc rośliny ozime. Należy również zauważyć, że występujące w ostatnim okresie słabsze zimy bez okrywy śniegowej ułatwiają żerowanie dzikim gęsiom na uprawach ozimin. Zaistniała sytuacja powoduje zwiększenie szkód w uprawach rolnych, a z powodu prawnych ograniczeń wykonywania polowania na gęsi w okresie miesiąca stycznia na terenie województwa opolskiego, myśliwi pozostają bezradni w niesieniu pomocy rolnikom w ochronie ich upraw.

Określone okresy polowań na gęsi zbożowe i gęsi biało czelne w ww. rozporządzeniu nie mają biologicznego uzasadnienia, gdyż gęś w Polsce nie jest gatunkiem lęgowym, a teren zbiorników wodnych w powiecie nyskim jest miejscem odpoczynku i żerowania.

Mając powyższe na uwadze, jak również niosąc pomoc rolnikom i zarazem dążąc do ograniczenia szkód powodowanych przez dzikie gęsi na terenie województwa opolskiego, Zarząd KRIR wnioskuje o wydłużenie okresu polowań na ten gatunek zwierzyny do 31.01., tak jak ma to miejsce na terenie województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *